Cztery koncepcje budowy trzeciego toru przy przystanku Poznań Garbary

Budowa trzeciego toru pomiędzy stacjami Poznań Główny i Poznań Wschód, to inwestycja, o której mówi się od lat. Pomoże ona na zwiększenie przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego. Wybrano cztery z siedmiu wariantów, które poddawane są szczegółowej analizie.

Inwestycja ma objąć nie tylko kolejny tor sam w sobie, ale także nowy przystanek na trasie i rozbudowę stacji Poznań Gabrary, co ma zwiększyć dostępność kolei wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej i samego Poznania.

„Dodatkowy tor, to rozwiązanie, które stworzy możliwość sprostania wymogom większej oferty przewoźników oraz budowie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej. Nowy przystanek, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, zwiększy dostępność kolei w mieście. Ułatwiona będzie obsługa transportem kolejowym mieszkańców miast aglomeracji poznańskiej”

Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA

Z siedmiu przygotowanych wariantów wybrano cztery. Wszystkie uwzględniają nowy przystanek, który otrzymał roboczą nazwę „Poznań Grudzieniec”. Ma powstać niedaleko skrzyżowania ul. Nowowiejskiego, Pułaskiego i al. Wielkopolskiej i mieć dwa perony.

Wariant I:

Zakłada budowę dwóch torów poprowadzonych po oby stronach linii Poznań – Warszawa, częściowo poprowadzony po estakadzie. Przystanek Poznań Garbary miałby trzy perony, w tym jeden na estakadzie.

Wariant II:

Przewiduje budowę jednego toru wzdłuż linii Poznań – Warszawa, najpierw po stronie północnej, następnie przejście na stronę południową na przystanku Poznań Garbary, a dalej znów na północną. Przystanek Poznań Garbary ma mieć dwa perony.

Wariant III:

W tym wariancie planowane są dwa nowe tory poprowadzone najpierw po obu stronach linii Poznań – Warszawa, przejście na stronę południową na przystanku Poznań Garbary, a następnie ponowne rozdzielenie na obie strony linii do stacji Poznań Główny. Poznań Garbary ma w tej koncepcji trzy perony.

Wariant IV:

Zakłada jeden nowy tor, który powstanie po północnej stronie linii Poznań – Warszawa. Przystanek Poznań Garbary ma mieć dwa perony.

Studium wykonalności ma zostać przygotowane w połowie 2019 roku.