Rusza tegoroczna akcja deratyzacji w Poznaniu

W piątek, 23 marca, rozpocznie się coroczna akcja deratyzacji w Poznaniu. Działaniami objęte będą m.in. budynki mieszkalne, targowiska, lokale gastronomiczne i sklepy. Akcja potrwa do 10 maja.

Akcja deratyzacji w mieście odbywa się co roku, od 20. lat. Jej celem jest ograniczenie populacji gryzoni, w tym przede wszystkim szczurów, myszy i nornic, będących nosicielami różnych chorób zakaźnych.

Tegoroczna deratyzacja potrwa od 23 marca do 10 maja. Obowiązek jej przeprowadzenia ciąży na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Muszą oni wyłożyć trutki w miejscach, które najbardziej narażone są na obecność gryzoni.

Deratyzacja odbywać się będzie m.in. w restauracjach, na targowiskach i giełdach, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, szpitalach, hotelach, internatach, akademikach, a także domach i budynkach mieszkalnych.

Miasto opracowało wykaz sklepów, w których właściciele i zarządcy nieruchomości mogą kupić odpowiednie trutki – zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub z atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Lista sklepów, a także zakładów, które wykonują deratyzację, dostępna jest online.

W miejscach, gdzie trucizna jest wyłożona, należy umieścić napisy ostrzegawcze „UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

Ponadto należy także naprawić i załatać wszelkie dziury i otwory w drzwiach, ścianach i podłogach, by uniemożliwić szczurom przedostanie się do pomieszczenia. Obowiązkowo należy również pozbyć się resztek jedzenia, które mogą posłużyć jako pokarm dla gryzoni.

Kontrolę nad deratyzacją sprawuje straż miejska oraz inspekcja sanitarna. W ubiegłym roku, strażnicy skontrolowali ponad 2,7 nieruchomości, stwierdzając nieprawidłowości w 70 przypadkach. Wystawiono wówczas 40 mandatów i wydano 11 pouczeń.

Z kolei inspekcja sanitarna podczas ubiegłorocznej akcji sprawdziła 322 nieruchomości i wydała sześć poleceń dotyczących zabezpieczenia terenu przed szkodnikami.