Kolejny fragment ul. Michałowo z nowym chodnikiem

Mieszkańcy ul. Michałowo mogą cieszyć się z nowego chodnika, na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole. To jedna z najważniejszych ulic rejonu osiedla, ale do tej pory, chodnik był jedynie na jej części.

Nową ścieżkę wybudowano z płyt betonowych na niemal 500 metrów. W ramach prac wykonano również nowe krawężniki i obrzeża, wyregulowano studzienki telekomunikacyjne i kanalizacyjne, zasuw wodociągowych i gazowych. Odtworzono również pasy zieleni.

Inwestycję zrealizował ZDM. Trwają przygotowania do odbioru technicznego.