Muzeum Susch Grażyny Kulczyk w Szwajcarii będzie otwarte w styczniu 2019.

Muzeum sztuki nowoczesnej w szwajcarskim Susch to jeden z flagowych projektów filantropijnych Grażyny Kulczyk. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2016 roku − w 2 lata udało się ukończyć realizację projektu przełomowego zarówno pod względem architektonicznym, jak i formuły artystycznej. Muzeum Susch, zlokalizowane w pobliżu Davos i St. Moritz, tworzy wyjątkową w skali świata przestrzeń dla eksperymentu w sztuce współczesnej. Obok wystaw czasowych, prezentujących m.in. prace z kolekcji Grażyny Kulczyk, Muzeum obejmie tworzone specjalnie z myślą o miejscu realizacje wybitnych polskich i światowych artystów, program rezydencji, platformę dyskusji i liczne wydarzenia. Muzeum mieści się w miejscu dawnego dwunastowiecznego klasztoru i browaru − obejmuje 25 sal i ponad 1500 m2 przestrzeni wystawienniczej, a także bibliotekę, salę przeznaczoną na wykłady i performanse oraz biura. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 29 grudnia, a już od 2 stycznia 2018 r. instytucja otworzy swoje podwoje dla publiczności.

Jednym z istotnych obszarów, które będzie eksplorować Muzeum Susch, jest podważanie istniejących kanonów i struktur. Artyści, nurty i idee, które dotąd były marginalizowane lub pozostawały poza kanonem, znajdą się na głównej scenie i otrzymają szansę wysłuchania. Wyraźnie widoczne będą tu dwa obszary, wokół których koncentruje się cała moja kolekcja. Z jednej strony, celem Muzeum Susch jest wspieranie dialogu między sztuką powstającą w Europie Środkowo-Wschodniej a szeroko rozumianym Zachodem. Z drugiej strony − skierowanie uwagi świata na sztukę wybitnych kobiet

mówi Grażyna Kulczyk

„Dla mnie osobiście to także inwestycja w realizację mojej misji: promowania Polski zagranicą. Obiekt na tym poziomie, tworzony przez najwybitniejszych architektów i artystów, zlokalizowany w sercu Europy odwiedzanym przez liderów opinii z całego świata, będzie odważną wizytówką Polski. Postawi nas w międzynarodowym gronie najciekawszych projektów tej klasy. Zawsze powtarzam, że dziś o pozycji międzynarodowej kraju, obok jego siły gospodarczej czy politycznej, decyduje wizerunek, relacje i kultura – wierzę w takie narzędzia miękkiej dyplomacji, a Polska w obszarze kultury i sztuki ma się czym chwalić”.

Misja

Grażyna Kulczyk przykłada szczególną wagę do swojej roli ambasadorki polskiej oraz środkowo i wschodnioeuropejskiej sztuki współczesnej, która przez długi czas pozostawała poza międzynarodowym kanonem, ignorowana przez zachodnich krytyków i kolekcjonerów z powodu politycznej atmosfery w krajach byłego bloku wschodniego. Strategia kolekcjonerska Grażyny Kulczyk odzwierciedla dwa kluczowe pola zainteresowań w obszarze sztuki. Pierwszym jest otwieranie nowych perspektyw na wielowątkowe relacje pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz podkreślanie istniejących jednocześnie

Formuła działania Muzeum: 4 filary

Muzeum Susch to przestrzeń mająca służyć debacie i badaniu sztuki, odnosząca się do laboratoryjnego charakteru instytucji Kunsthalle. Jedną z głównych cech Muzeum i jego działań jest przedefiniowanie tego, co kanoniczne i tego, co zmarginalizowane – nie tyle przez tworzenie dominującego przekazu zagłuszającego inne treści, co poprzez funkcjonowanie jako siła pozwalająca usłyszeć inne głosy, które chcą być wysłuchane. Ta idea, tworzenie przestrzeni dla zupełnie nowych perspektyw, leży u podstaw unikatowej struktury tej instytucji. Muzeum Susch to znacznie więcej niż przestrzenie wystawiennicze. Na projekt składają się 4 filary: MUZEUM SUSCH, TEMPORARS SUSCH, DISPUTAZIUNS SUSCH oraz INSTITUTO SUSCH. Te cztery elementy tworzą cztery boki symbolicznego kwadratu – każdy oferuje uzupełniające się aspekty: prezentowanie, ćwiczenie, myślenie i badanie, definiując terytorium, w którym funkcjonują różnorodne narracje oraz dyskursy sztuki współczesnej.

MUZEUM SUSCH
Wielowymiarowy projekt obejmuje ponad 1500 m2 przestrzeni wystawienniczych. Będąc jednocześnie miejscem kontemplacji, badań naukowych, a także interwencji artystycznych, Muzeum będzie opierać się na serii stałych i związanych z jego przestrzenią realizacji współczesnych artystów, którzy w indywidualny sposób odniosą się do architektury. Choreografia wystaw czasowych będzie tworzona na tle wspomnianych stałych instalacji, pozwalając na ciągłą i dynamiczną interakcję pomiędzy pracami. Do realizacji przygotowanych na inaugurację Muzeum z czasem dołączą kolejne. Każda nowa realizacja odegra rolę w kształtowaniu charakteru i wyjątkowego układu przestrzeni muzeum, wprowadzając poczucie choreografii z dziełami sztuki z wystaw czasowych. Kuratorką wystawy otwierającej będzie Kasia Redzisz, Senior Curator w Tate Liverpool.
Zgodnie z założeniem fundatorki, jednym z kluczowych obszarów, które będzie eksplorować Muzeum Susch, jest podważanie struktur władzy. Artyści, nurty i idee, które dotąd były marginalizowane lub poza kanonem, znajdą się na głównej scenie i otrzymają nową szansę bycia rozważonymi. Ta przestrzeń symboliczna zostanie oddana w dyspozycję w pierwszej kolejności, choć nie wyłącznie, artystkom i artystom z Europy Środkowo-Wschodniej, odzwierciedlając myśl przewodnią Kolekcji Grażyny Kulczyk.

DISPUTAZIUNS SUSCH
Na program inauguracyjny MUZEUM SUSCH, mający na celu ustanowienie
modus operandi instytucji oraz stworzenie przestrzeni do dialogu, składa się cykl konferencji, rozpoczęty w październiku 2017 r. Punktem wyjścia dla pierwszej edycji Disputaziuns była pięćsetna rocznica wysłania przez Marcina Lutra 95 tez do Arcybiskupa Moguncji, Albrechta z Brandenburgii. Zanim muzeum otworzy podwoje dla publiczności, badacze, autorzy, artyści i naukowcy ponownie zbiorą się na Disputaziuns Susch 2018. Celem tegorocznego, drugiego w kolejności spotkania (26-28 października) jest namysł nad zagadnieniem sztucznej inteligencji oraz jej potencjalnych zastosowań i konsekwencji nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale też w związku z zagadnieniami kultury, etyki i systemów wierzeń. Poruszając temat mistycyzmu obecnego zarówno w technologicznych jak i sztucznych strukturach władzy, zaproszona grupa ekspertów przedyskutuje zdolności do działania oraz problematyczną kwestię przenoszenia nierówności płciowych ze świata fizycznego do cyfrowego.

TEMPORARS SUSCH
Program rezydencji to cecha wyróżniająca Muzeum Susch. Muzeum zgromadzi artystów, akademików i twórców kultury z różnych obszarów, zapewniając im przestrzeń do refleksji, a także czynny udział w kształtowaniu tożsamości instytucji poprzez nowe działania artystyczne i naukowe.
Program rezydencji w Muzeum Susch oficjalnie rozpocznie się wiosną 2019 roku. Na każdy kwartał (wiosna/lato/jesień/zima) zaproszona zostanie jedna uznana w swojej dziedzinie postać, która na miejscu spotka się z głosami młodych i obiecujących oraz skonfrontuje z wizytującymi także ekspertami w innych dziedzinach. Pozwoli to na wzajemne uzupełnianie się i uczenie od siebie nawzajem.

INSTITUTO SUSCH
To think tank założony przez Grażynę Kulczyk we współpracy z Institut Kunst Basel i jego dyrektorką, Chus Martinez. Instytut zaprosi badaczy do analizy postaw i uprzedzeń wobec roli kobiet w dziedzinie nauki i sztuki w przeszłości i obecnie. Wyniki tych badań przedstawione zostaną w różnych formach, od naukowych publikacji, poprzez warsztaty i konferencje, po wystawy. Celem działania Insituto Susch będzie tworzenie wytycznych dla instytucji edukacyjnych na świecie.

pomiędzy dziełami polskimi i międzynarodowymi kontrastów i podobieństw. Drugim kluczowym wątkiem jest uwaga poświęcona artystkom kobietom, które przez lata były marginalizowane w publicznych zbiorach oraz ekspozycjach. Perspektywa ta nadaje pracy Grażyny Kulczyk cech feministycznej misji. Jako niezależna, kreatywna kobieta biznesu, kolekcjonerka podkreśla bliską emocjonalną więź z kobietami i zrozumienie dla problemów, z którymi mierzą się w swoich przedsięwzięciach. Jej kolekcja odzwierciedla tę wrażliwość i stanowi zaproszenie do wspólnego starania o uznanie i większą widoczność kobiet zarówno jako artystek, jak i w innych dziedzinach.

Lokalizacja

Ufundowane przez Grażynę Kulczyk Muzeum Susch mieści się na terenie dawnego dwunastowiecznego założenia klasztornego na szwajcarskim odcinku historycznego szlaku pielgrzymek do Santiago de Compostela. Położone jest w zabytkowej wiosce w regionie Engadyny, graniczącym jednocześnie z Włochami, Austrią oraz Liechtensteinem. Ta urokliwa alpejska dolina od wieków stanowiła miejsce aktywnej wymiany kulturowej. Wielu artystów i intelektualistów, będąc pod kolosalnym wrażeniem zastanego krajobrazu, postanowiło w Engadynie zamieszkać lub spędzać swój czas twórczy. W przeszłości do jej najbardziej znanych miłośników należeli między innymi Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Giovanni Segantini czy Ernst Ludwig Kirchner. Podobnie i dziś, dolina Engadyny stanowi źródło inspiracji dla nowego pokolenia artystów i myślicieli. Muzeum Susch, pozostając w ścisłym dialogu z bogatą historią miejsca i lokalną społecznością, jest kontynuatorem tego dziedzictwa. Susch jedynie pozornie jest miejscem odciętym od cywilizacji. Choć osłonięte z każdej strony pasmami wysokich gór, znajduje się jedynie trzy godziny drogi od Zurichu, Bazylei czy Berna. Ponadto, tuż za przełęczą, w Davos, ulokowało się Muzeum Ernsta Ludwiga Kirchnera, a nieopodal w Chur można obejrzeć nowo udostępnione Bündner Kunstmuseum projektu Estudio Barozzi Veiga z Barcelony. W dolinie Engadyny można także znaleźć liczne wiodące galerie sztuki współczesnej – warto wspomnieć tu o Tschudi, Vito Schnabel, Andrea Caratsch i Monica De Cardenas.

Architektura

Wygląd zewnętrzny muzeum stanowi odzwierciedlenie jego bogatego, a zarazem ascetycznego wnętrza. Jest on także przedłużeniem historycznej (i geologicznej!) bryły zabytkowego browaru wbudowanego w skałę. Architektonicznie, motywem przewodnim jest tu podkreślenie istniejącej topografii skalnej otoczenia. Górska panorama potęguje wrażenie, jakie na zmysłach odwiedzających wywiera budowla, ugruntowana zarówno na historycznych, jak i naturalnych granicach.

Była plebania, hospicjum i budynki gospodarcze stanowiły część założonego w 1157 r. klasztoru na przełęczy Flüela, będącego niegdyś przystankiem dla pielgrzymów podróżujących do Rzymu lub Santiago de Compostela. Budynek browaru został dobudowany w XIX w. Aby pomieścić Muzeum Susch, istniejąca konstrukcja została poddana rewitalizacji i rozbudowie pod kierunkiem miejscowych szwajcarskich architektów Chaspera Schmidlina i Lukasa Voellmy’ego. Obaj architekci mają doświadczenie w renowacjach tradycyjnej architektury domów rejonu Engadyny oraz projektowaniu przestrzeni galerii sztuki. Ścisły związek z regionem był czynnikiem rozstrzygającym, gdy Grażyna Kulczyk decydowała się nawiązać współpracę z tą młodą, lecz doświadczoną, firmą architektoniczną.

Dopełnieniem do budynku browaru są obszerne podziemne przestrzenie wystawiennicze, połączone w naturalny sposób z istniejącymi już strukturami. Duża część kubatury jest niewidoczna z zewnątrz, ponieważ historyczny browar jest wbudowany w skałę i częściowo mieści się pod ziemią. Budynek raczej łączy się z obrazem i charakterem wsi niż z nim kontrastuje. Wizyta w muzeum będzie doświadczana jako zapadająca w pamięć podróż przez różnorodne przestrzenie: od klasycznego białego sześcianu, przez jaskinie, po zróżnicowane architektonicznie sale, które umożliwią eksperymentalną prezentację sztuki współczesnej. Równie istotne jak wnętrze jest otoczenie muzeum, zaprojektowane przez uznanego architekta krajobrazu Günther Vogta (odpowiedzialnego m.in. za projekt otoczenia Tate Modern). Vogt zaprojektował pejzaż, będący przedłużeniem wewnętrznych korytarzy bryły. Wciągająca ścieżka poprowadzi gości muzeum i publiczność przez wielopoziomowy górski krajobraz.

page3image1664592page3image1664800page3image1665008page3image1665216