Milionowe granty dla poznańskich uczelni

Granty w ramach konkursów TEAM oraz TEAM-TECH na badania naukowe zostały przyznane, a dwie poznańskie uczelnie znalazły się na liście nagrodzonych.

Laureaci konkursów to wykładowcy UAM i Politechniki Poznańskiej. Suma grantów kierowników projektów obu uczelni 17 436 104 zł., z których 14 547 802 zł. trafi do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spośród 13 laureatów w kategorii TEAM, trzy realizowane są pod skrzydłami UAM. Nagrodę na realizowany projekt pt. „Patogeneza w oparciu o RNA z ekspansją powtórzeń trinukleotydów – mechanizmy i strategie leczenia” otrzymał dr hab. Krzysztof Sobczak, następny grant powędrował do dr. hab. Piotra Ziółkowskiego na realizację projektu pt. „Identyfikacja czynników chromatynowych wpływających w rekombinację mejotyczną u roślin”, kolejna natomiast do dr. hab. Urlicha Timmekragha i projektu noszącego nazwę „Najważniejsze koncepcje myślenia historycznego”.

Z Politechniki Poznańskiej grant otrzymał Dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski  na projekt „Skalowalne systemy magazynów danych w pamięci oparte na mieszanych typach danych i algorytmach replikacji zapewniające wydajne i wolne od anomalii zarządzanie danymi w rozwijających się architekturach opartych na pamięci trwałe”.

W kategorii TEAM-TECH stypendia przyznano projektom o dużym znaczeniu dla gospodarki, a laureatem został tu Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM i projekt pt. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin nad patogenami”.

Zwycięzcy kategorii TEAM-TECH będą współpracować z partnerami gospodarczymi z Polski, naukowymi partnerami zagranicznymi oraz polskimi partnerami naukowymi. We wszystkich programach finansowanie badań naukowych zostało przyznane na 3 lata.