Poznańskie uczelnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Jak będzie wyglądała nauka w czasie pandemii?

Uczniowie powoli przyzwyczajają się do nowego roku szkolnego, a za nieco ponad 3 tygodnie nowy rok akademicki rozpoczną studenci. Poznańskie uczelnie przygotowują się do przyjęcia młodych naukowców, jednak z uwagi na stan epidemii w Polsce, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji roku akademickiego. Część z nich zdecydowało się na wprowadzenie częściowej nauki zdalnej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza choć symbolicznie rozpocznie rok akademicki 1 października, to pierwsze zajęcia planowane są na 15 października. Zgodnie z zarządzeniem rektora zajęcia w nadchodzącym roku akademickim będą odbywać się zdalnie. Wprowadzone zostaną jednak wyjątki – część będzie odbywać się stacjonarnie, ale dotyczy to jedynie tych zajęć, od których wymaga tego etap kształcenia lub specyfika przedmiotu i kierunku studiów. Decydować o tym będą kierujący procesem kształcenia, czyli w większości przypadków – dziekani.

Podobnie zajęcia będą wyglądały na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tam zajęcia stacjonarne będą odbywały się jedynie dla studentów anglojęzycznych, z wymiany międzynarodowej i laboratoria. Co ważne jednak, zajęcia mają odbywać się w czasie rzeczywistym, tak jak w planie zajęć.

Politechnika Poznańska nauczanie zdalne będzie prowadzić na razie przez pierwszych 6 tygodni roku akademickiego. W tym czasie będzie obowiązywać tymczasowy plan zajęć, a zajęcia laboratoryjne będa czasowo odroczone. Odmiennie zorganizowane będzie kształcenie studentów pierwszego i ostatniego semestru. W tym przypadku w planie  pojawią się wszystkie rodzaje zajęć w formie mieszanej tj. zdalnej i stacjonarnej.

Na Uniwersytecie Medycznym im. Marcinkowskiego wykłady będą miały formę zdalną, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wprowadzenie stacjonarne nauczanie.

Dopiero w połowie września decyzję o organizacji roku akademickiego podejmie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Przewidujemy, że zajęcia dydaktyczne będą realizowane metodą i techniką kształcenia zdalnego na wszystkich kierunkach, co najmniej przez pierwszy miesiąc semestru zimowego. Zakładamy, że po tym czasie będzie można podjąć prowadzenie części zajęć w formie tradycyjnej – w siedzibie UPP. Jest to uzależnione od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planujemy, że w formie zdalnej będą odbędą się wszystkie seminaria co najmniej do końca semestru

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jak przewiduje uczelnia, w jej budynkach będą mogły być realizowane wyłącznie zajęcia wymagające dostępu do specjalistycznego wyposażenia i aparatury, w tym badania umożliwiające przygotowanie prac dyplomowych.

Decyzji nie podjęły również Uniwersytet Artystyczny oraz Akademia Muzyczna, choć obie uczelnie rozważają system hybrydowego nauczania. Z kolei AWF Poznań na razie nie ma decyzji.