Już niedługo na ulicy Ratajczaka pojedziemy tramwajem

Juz niedługo taki widok nikogo nie będzie dziwił. Już za parę lat na mapie poznania pojawi się nowy przystanek tramwajowy pt. “Stary Browar”. Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisały przetarg na wykonanie projektu nowej trasy tramwajowej i przebudowy ul. Ratajczaka. Kompletne przebudowane zostanie skrzyżowanie Niezłomnych, Matyi, Królowej Jadwigi i Wierzbięcice, gdzie pojawią się dodatkowe przejścia naziemne. Przed Starym Browarem pojawi się przystanek wiedeński. 

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie projektu dla budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka. Wykonawca będzie też pełnił nadzór autorski nad realizacją prac. 
Jeden z torów będzie prowadzić z ul. Św. Marcin w Ratajczaka. Tor w przeciwną stronę będzie doprowadzony do pl. Wolności. Na skrzyżowaniu Niezłomnych, Matyi i Królowej Jadwigi zaplanowano rozjazdy we wszystkich kierunkach. Nowy przystanek przewidziano przy Starym Browarze – ten po zachodniej stronie zostanie wybudowany w formie przystanku wiedeńskiego. Na torowisku między ul. Św. Marcin a Taczaka ma odbywać się także ruch samochodowy. 
W założeniach przyjęto szereg rozwiązań, które mają poprawić estetykę ulicy. Ulica ma posiadać jeden pas ruchu, w jedną stronę. Założono tradycyjną, prostoliniową kompozycję ulic, bez zbędnych przełamań kierunku prowadzenia (np. esowania), wysepek i elementów ograniczających. Jezdna i chodniki mają być na jednym poziomie.

Na skrzyżowaniu Niezłomnych, Matyi i Królowej Jadwigi przewidziano spore zmiany w zakresie ruchu pieszego. Pojawią się pasy po zachodniej stronie. Jedno z wyjść z przejścia podziemnego po północnej stronie ulicy (w stronę parku) oraz wyjścia na przystanki tramwajowe przewidziano do zasklepienia. Drugie z wyjść po północnej stronie skrzyżowania wymaga przebudowy, by dostosować jego geometrię do lokalizacji przejścia naziemnego. Po wschodniej stronie zaplanowano przystanki awaryjne.

Termin składania ofert upływa w połowie lutego. O wyborze zdecydują cena (60%) oraz dodatkowe doświadczenie personelu wykonawcy (40%). W ciągu 120 dni od podpisania umowy powstać ma projekt koncepcyjny. Na realizację kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej przeznaczono 360 dni. W ciągu kolejnych 104 dni wykonawca ma przekazać zamawiającemu wykonalną decyzję budowlaną.