“Poznań dostępny 2019” – ruszyła kolejna edycja konkursu

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Poznań Dostępny 2019 skierowanego do firm, instytucji i osób, którzy swoimi działaniami sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs ma nie tylko wyróżniać takie podmioty i osoby, ale także promować dobre praktyki i działania w tym zakresie.

Inicjatorzy konkursu chcieliby zwrócić uwagę na postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i zasady projektowania uniwersalnego. Te ostatnie są szczególnie ważne, by likwidować bariery architektoniczne w przestrzeni w celu umożliwienia dostępu do miejsc, usług i wydarzeń wszystkim grupom społecznym. Wyróżniane są instytucje, firmy, organizacje społeczne i osoby prywatne. Konkurs ma nie tylko stanowić formę docenienia ich działań, ale także promować dobre praktyki i inspirować do działań na rzecz wszelkiego rodzaju dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach głównych:

– „Budownictwo dostępne” dotyczy przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej
– „Dostępna kultura i sport” skupia się na wydarzeniach i obiektach kulturalnych lub sportowych i rekreacyjnych
– „Innowacje” to kategoria uwzględniająca innowacyjne projekty, rozwiązania techniczne i technologie oraz wydarzenia społeczne
– „Osobowość roku” to osoby, które mogą pochwalić się osiągnięciami wpływającymi na poprawę jakości życia osób z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 grudnia 2019 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz prezentacji (PowerPoint) zapisanej na płycie CD/DVD lub pamięci USB. Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub złożyć osobiście w jego siedzibie (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu, do 16 grudnia 2019 r. z dopiskiem: Konkurs “Poznań dostępny – 2019”.

Projekty będą oceniane przez Kapitułę Konkursu do 31 stycznia 2020 roku, a ogłoszenie wyników zaplanowano na pierwszą połowę przyszłego roku podczas uroczystej gali.