Prognoza ministerstwa edukacji – na które zawody jest największe zapotrzebowanie pracowników w Wielkopolsce?

Prognoza zapotrzebowania na pracowników publikowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2019 roku, co roku, do 1 lutego. Celem jest przede wszystkim określenie kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego i branżowego w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku pracy zarówno w skali kraju jak i poszczególnych województw. To element promocji szkolnictwa zawodowego, a także szansa dla młodzieży na […]

Prognoza zapotrzebowania na pracowników publikowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2019 roku, co roku, do 1 lutego. Celem jest przede wszystkim określenie kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego i branżowego w odniesieniu do zapotrzebowania na rynku pracy zarówno w skali kraju jak i poszczególnych województw. To element promocji szkolnictwa zawodowego, a także szansa dla młodzieży na zorientowanie się, w jakich zawodach możliwe jest znalezienie pracy szybciej niż w pozostałych.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Są to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Według ministerialnej prognozy, w Wielkopolsce występuje istotne zapotrzebowanie na 90 zawodów oraz umiarkowane zapotrzebowanie na 60 zawodów. W grupie tych pierwszych znalazły się wszystkie te, które ujęte zostały jako te o szczególnym zapotrzebowaniu w skali kraju (24 wymienione powyżej), a także m.in. magazynier-logistyk, monter izolacji budowlanych, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej czy krawiec. Łącznie są to 42 zawody z kwalifikacjami technika oraz 5 dla pracowników pomocniczych.

Z kolei wśród zawodów z umiarkowanym zapotrzebowaniem znalazły się m.in. fotograf, fryzjer, kaletnik, kominiarz, asystent osoby niepełnosprawnej, monter nawierzchni kolejowej, opiekun medyczny, technik architektury krajobrazu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik hotelarstwa, technik reklamy czy modelarz odlewniczy.

Raport dostępny jest online.