164 pokoje w hotelu jako izolatorium dla chorych i czekających na wyniki. Powstanie również hotel dla medyka

164 pokoje z osobnymi węzłami sanitarnymi dla osób łagodnie przechodzących zakażenie koronawirusem oraz tych oczekujących na wynik – to efekt podpisanego porozumienia między Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu a hotelem Ikar.

O porozumieniu wspominał dziś podczas konferencji prasowej Jacek Jaśkowiak. Wojewoda wielkopolski wskazuje, że umowa została już podpisana, dzięki czemu Hotel Ikar w Poznaniu stanie się “izolatorium” na czas epidemii koronawirusa. Będą tam przebywać osoby zakażone koronawirusem, które łagodnie przechodzą chorobę, a także te, które czekają na wynik badania. W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych.

W ten sposób szpital zakaźny przy ul. Szwajcarskiej ma zostać odciążony i skupić się na leczeniu tych chorych, którzy przechodzą chorobę w najcięższy sposób.

W izolatorium będzie zapewniona opieka medyczna, którą zorganizuje szpital zakaźny. Posiłki będą przygotowywane przez hotel i będą one dostarczane pod drzwi izolatek przez wolontariuszy PCK. 

Służby Wojewody i szpital zapewniają obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej, natomiast koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.

Jednocześnie wojewoda prowadzi rozmowy w sprawie uruchomienia drugiego izolatorium w Poznaniu, w obiekcie posiadającym 155 pokoi.

Jak informuje Urząd Wojewódzki, uruchomiony zostanie również “Hotel dla medyka”.

“W Poznaniu zostanie uruchomiony „Hotel dla medyka” zlokalizowany na poznańskiej Malcie, przeznaczony dla pracowników szpitala zakaźnego, którzy z obawy o bliskich, nie chcą przebywać z rodzinami”

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski

W budynku przygotowano na razie 40 pokoi. Szpital Miejski w Poznaniu wystąpił (przy wsparciu wojewody) do spółek Skarbu Państwa o przekazanie w formie darowizny środków na pokrycie kosztów funkcjonowania hotelu.