Hipolit Cegielski powrócił – audiobook jakiego jeszcze nie było!

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu, opracowaniu i wydaniu Audiobooka o Hipolicie Cegielskim. „Jest to wydawnictwo wykonane w przystępnej i ciekawej formie. Dobrze, że postać Hipolita Cegielskiego została znów przypomniana jak wzór pracowitości i rzetelności” – taką myśl wyrażają słuchacze i czytelnicy audiobooka „Hipolit Cegielski – bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Wydawcą audiobooka jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Partnerami wydania są firmy: TFP Dziećmierowo; Henryk Stokłosa – Sady Dolina Noteci; Ataner – Poznań; H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Spółka Jawna w Golejewie; Alima-Bis – Środa Wielkopolska; Fundacja „Zakłady Kórnickie”.

Audiobook jest rozprowadzany w sposób nieodpłatny do szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz współpracujących z Towarzystwem a także zainteresowanych szkół z Powiatu Poznańskiego. Każda z zainteresowanych osób może niniejsze wydawnictwo nabyć w siedzibie Towarzystwa.

Jak wybrzmiewa legenda Hipolita?

Otrzymując audiobook, na blisko 40 stronach i ponad trzydziestu minutach słuchowiska, dostajemy zbiór praktycznych przykładów na bycie przedsiębiorczym w różnych formach. Przypomnijmy – Hipolit był człowiekiem biznesu ale i pióra: filologiem, pedagogiem, literatem, dziennikarzem czy wreszcie przemysłowcem. 

Tekst książeczki powstał – jak czytamy – m.in.: na podstawie „materiałów pozostawionych przez wieloletniego dyrektora Muzeum HCP Bolesława Januszkiewicza”. Autorkami słuchowiska jest Grażyna Wrońska i Małgorzata Jańczak. Słyszymy opowieść o losach Hipolita w tonacji głosów: prof. Lecha Słowińskiego oraz aktorów: Tadeusza Drzewieckiego, Rajmunda Jakubowicza, Wiesława Komasy i Janiny Jankowskiej.  

Całość otwiera wstęp dr. Mariana Króla. Prezydent Towarzystwa składa podziękowania m.in. Janowi Grabkowskiemu – Staroście Poznańskiemu oraz prezesowi zarządu Radia Poznań za udostępnionego archiwaliów radiowych. „Hipolita Cegielskiego z pewnością możemy zaliczyć do galerii wybitnych Polaków. Człowiek, który był czołowym uczestnikiem życia gospodarczego, edukacyjno-kulturowego i społeczno-politycznego w zaborze pruskim. Wiele zdziałał i wywarł tak znaczący wpływ na życie gospodarcze XIX-wiecznego Poznania i Wielkopolski. Jego idee są nadal aktualne w XXI wieku (…) Jego współczesne przesłanie uzupełnia wiersz Rozmowa z… (…)”. I pewnie dlatego zaproszenie do promowania postaci Hipolita Cegielskiego jako wybitnego Wielkopolanina, spotkało się z aprobatą odbiorców publikacji. Warto zaznaczyć, że historyczny wymiar legendy Hipolita uzupełnia nawiązanie do współczesności. Jego sugestywność podkreśla umieszczone zaraz po wstępie zdjęcie Pomnika Hipolita Cegielskiego dłuta prof. Krzysztofa Jakubika, który wśród wielu gości był obecny jesienią 1999 roku, przy odsłonięciu tego Pomnika wzniesionego z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Zachęcamy do słuchania, czytania i dzielenia się wrażeniami z obcowania z tym wydawnictwem. Głównymi adresatami jest młodzież. Audiobook zdobywa pozytywne recenzje wśród reprezentantów opiniotwórczych środowisk m.in.: naukowców, przedsiębiorców i reprezentantów Polonii Zagranicznej. Dla tych pierwszych jest to przykład zamienienia teorii analiz w praktykę działania. Dla ludzi biznesu postawa Hipolita jest przykładem tworzenia i rozwoju jakości produktów i usług o charakterze gospodarczym. Z kolei dla tych trzecich, Cegielski kojarzy się z postawą działania, która promuje region Wielkopolski i działania Powiatu Poznańskiego na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Takie informacje jasno wynikają z audiobooka – umieszczonych w nim zapisów i nagrań oraz z refleksji, które powstają po ich przeczytaniu i przesłuchaniu. 

Legenda, która jest tożsamością Regionu

Reasumując, wydanie audiobooka ma znaczenie oświatowe, kulturotwórcze i społeczne. Jest realnym dowodem pracy organicznej od pracy nad audiobookiem po jego treść i upowszechnianie. 

Nie trzeba być rodowitym Poznaniakiem czy Wielkopolaninem, aby utożsamić się z ideami będącymi wizytówką Hipolita Cegielskiego. To właśnie one trwają w kluczowy sposób dzięki pielęgnowaniu wiedzy o naszym Patronie i sposobie jego podejścia do pracy. Ta zaś ma być efektywna, budująca jakość życia obywatelskiego i patriotycznego.