Spółka Targowiska wydała oświadczenie w sprawie Zielonego Targu na pl. Bernardyńskim

Spółka Targowiska odniosła się do sprawy Zielonego Targu, który znika z placu Bernardyńskiego i przenosi się do nowej lokalizacji. W specjalnym oświadczeniu odniesiono się m.in. do sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów zależnych od ich segregacji oraz do działań, jakie podjęto na placu w celu umożliwienia Zielonemu Targowi organizacji własnych stoisk.

O sprawie pisaliśmy na naszym portalu. Miejski radny, Andrzej Rataj, złożył interpelację, w której pytał o to, czy Miasto podjęło lub ma zamiar podjąć działania mające na celu pozostanie Zielonego Targu w dotychczasowej lokalizacji, czyli na placu Bernardyńskim.

Radny wskazywał, że miejsce to na stałe wpisało się na mapie Starego Miasta i samego targowiska.

Powodem zmiany lokalizacji Zielonego Targu, jak podają jego twórcy, były kwestie finansowe i logistyczne. Wskazywano na wzrost opłat, m.in. za wywóz odpadów, koszty utrzymania i brak modernizacji targowiska. Problemem jest również brak miejsc postojowych dla klientów, szczególnie tych spoza Starego Miasta.

Dziś spółka Targowiska odniosła się do sytuacji wydając specjalne oświadczenie. Jak podkreślono, o tym, że Zielony Targ opuszcza plac Bernardyński, spółka dowiedziała się z… mediów społecznościowych. Podkreślono, że wzrost kosztów cen wywozu odpadów jest niezależny od miejskiej spółki, ponieważ wynika z sytuacji na rynku oraz zmian w przepisach. Jednocześnie zaznaczono, że w celu zmniejszenia skutków podwyżki cen na rynku, spółka przy konsultacji z kupcami, wprowadziła system, mający na celu sprawienie, że cena zależna będzie od samych wynajmujących.

Jak wskazano w oświadczeniu, zgodnie z wprowadzonym systemem, opłaty za wywóz są zależne od prowadzonej przez kupców segregacji odpadów. Wprowadzono tzw. czynsz zmienny, który zależny jest od ilości wywiezionych odpadów w danym okresie rozliczeniowym, co z kolei wynika m.in. z prawidłowej segregacji.

Spółka wprowadzając zmiany spotykała się z przedstawicielami wszystkich targowisk wyjaśniając zasady działania systemu oraz powodów, z których wynikają zmiany. Podkreślano wielokrotnie, że sumienna segregacja może doprowadzić do zmniejszenia kosztów.

„Dla przykładu, dla kontrahentów rynku Bernardyńskiego, którzy handlują tylko w soboty w ramach Zielonego Targu opłata ta początkowo wynosiła 5,40 zł/1m² stanowiska, ale dzięki prowadzonej przez wszystkich kupców tego targowiska prawidłowej, rzetelnej segregacji opłaty na sierpień zmniejszyły się do kwoty 2,00 zł/1m². Oznacza to, że kontrahent wynajmujący stanowisko o powierzchni 5 m² zamiast 27,00 zł zapłaci za śmieci 10,00 zł miesięcznie.”

Spółka Targowiska

W oświadczeniu odniesiono się także do pomysłu zwolnienia Zielonego Targu z opłat za wywóz odpadów. Jak zauważono, byłoby to działanie nieuczciwe wobec pozostałych kupców, tym bardziej, że opłata musiałaby zostać rozdzielona pomiędzy nich.

Spółka podkreśla, że docenia wkład Zielonego Targu w rozwój targowiska, a także rozumie, że produkty oferowane przez Zielony Targ są drogie w produkcji.

„Zarząd Spółki Targowiska ma świadomość, że produkcja ekologiczna jest kosztowna. Zwraca jednakże uwagę, że szczególnie od “ekologów” spodziewano się większego zrozumienia dla konieczności segregacji odpadów i świadomości z ponoszenia związanych z tym kosztów.”

Spółka Targowiska

W opublikowanym oświadczeniu, spółka poinformowała o działaniach jakie podjęto na targowisku na pl. Bernardyńskim, by umożliwić Zielonemu Targowi swobodny handel.

Jak wskazano, na potrzeby Zielonego Targu, który funkcjonował jedynie w soboty dwukrotnie zmieniano organizację ustawienia straganów w celu zwiększenia komfortu transakcji na tym stoisku. W tym celu zlikwidowano pięć stałych straganów, które wcześniej zajmowane były przez innych, kilku handlujących.

Także specjalnie na potrzeby Zielonego Targu spółka dodatkowo uzbroiła ten fragment targowiska w linię elektryczną, doposażając stragany w gniazda elektryczne na tym obszarze.

Zielony Targ uczestniczył także w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Spółkę Targowiska i Miasto Poznań.

Najbliższa sobota będzie ostatnią, podczas której Zielony Targ będzie na placu Bernardyńskim. Od przyszłego tygodnia będzie przeniesiony do stałej lokalizacji przy ul. Przełajowej.