Beton znika z brzegów Warty. Zastąpią go proekologiczne materiały

Rozpoczynają się prace rewaloryzacyjne brzegów Warty – pierwsze prace rozbiórkowe planowane są na poniedziałek, a obecnie trwa przygotowywanie terenu inwestycji. Plan zakłada m.in. wymianę betonowych umocnień i elementów przy brzegu na bardziej ekologiczne i naturalne materiały przepuszczające wodę, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo oraz ekosystem.

Modernizacja brzegów na poznańskim odcinku Warty zakłada odejście od betonowych płyt i elementów ograniczających wchłanianie wody do gruntu i zastąpienie ich koszami i materacami gabionowymi, które wypełnione są kamieniami i humusem oraz zielenią. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększy się retencja gruntowa i odpływ powierzchniowy na rzecz odpływu gruntowego. To z kolei pozytywnie wpłynie na ekosystem.
 
Co więcej, zastosowane proekologiczne materiały pozwolą na naturalną filtrację wody, a rozwiązania zabezpieczą brzegi przed erozją, która zagraża okolicznej infrastrukturze i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych.
 
Inwestycję podzielono na sześć etapów. Prace planowane są na śródmiejskim odcinku rzeki, czyli od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty i Cybiny, czyli za mostem św. Rocha. Łącznie to 5 kilometrów trasy (po 2,5 km na każdym brzegu).
 
W ramach modernizacji wyremontowane zostaną również elementy infrastruktury brzegowej, w tym tarasy, schody, slipy i wyloty kanalizacji deszczowej.
 
Obecnie trwają prace przygotowawcze na pierwszym z odcinków, czyli po wschodniej stronie rzeki – po stronie Rataj. Wydzielane jest m.in. miejsce na składowanie materiałów. Na poniedziałek zaplanowano rozbiórkę betonowych umocnień, które znajdują się między mostami Królowej Jadwigi i św. Rocha.
 
Prace zaplanowano w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu wpływać na działalność gastronomiczną prowadzoną przez podmioty nad rzeką. Roboty będą wykonywane „na czysto”, co oznacza, że w miejscu demontowanych elementów od razu będą montowane nowe, dzięki czemu postęp prac będzie widoczny na bieżąco.
 
Cała modernizacja ma zakończyć się do grudnia 2021 roku.
 
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego. Projekt realizowany jest w formule partnerstwie przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 85 procent – prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.