Bezpieczniejsze i bardziej estetyczne tereny nadwarciańskie. Miasto planuje inwestycję

Mieszkańcy Poznania bardzo chętnie spędzają czas nad Wartą, a poprawa estetyki i zabezpieczenie brzegów rzeki sprawi, że będzie to dla poznaniaków jeszcze milsze. Właśnie temu, czyli planowanej inwestycji na terenach nadwarciańskich, poświęcona była  dzisiejsza konferencja prasowa.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest umocnienie, zabezpieczenie brzegów przed erozją oraz poprawienie estetyki brzegów Warty.

Rewaloryzacja obejmie lewy oraz prawy brzeg rzeki, oznaczając wymianę betonowych wzmocnień brzegowych na całkowicie ekologiczne i przyjazne środowisku. Projekt dotyczyć będzie fragmentu o długości 2.5 km (po obu stronach łącznie 5km) od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za Mostem Św. Rocha.

Obecne wzmocnienia brzegowe uległy zniszczeniu, widoczne są spękania, wykruszenia, złamania, odsłonięte są stalowe zbrojenia. Stare wzmocnienia zostaną zastąpione nowym materiałem ekologicznym jakim jest kamień i drewno,  co ułatwi wchłanianie wody do gruntu.

Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie Miasta Poznania i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a całkowity koszt projektu to ponad 30 mln. zł, z czego 85% to dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

Jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, a na przełomie roku rozpoczną się poszukiwania wykonawcy. Planowane zakończenie inwestycji jest na rok 2020 lub 2021.