Prawie 1600 zgłoszeń mieszkańców do straży miejskiej w ciągu tygodnia

Prawie 1600 zgłoszeń odebrała służba dyżurna Straży Miejskiej Miasta Poznania w ciągu minionego tygodnia. Poznaniacy najczęściej decydowali się na kontakt z funkcjonariuszami poprzez połączenie telefoniczne. Po raz kolejny najczęściej zgłaszaną sprawą była kwestia nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Od 14 do 20 września poznaniacy zgłosili 1597 spraw. Najwięcej, bo 782 zgłoszenia wpłynęły poprzez połączenie telefoniczne. Drugą najchętniej wybieraną drogą kontaktu ze strażą miejską była poczta elektroniczna, z której skorzystano w 629 spraw. Najmniej, bo 186 zgłoszeń służba dyżurna przyjęła listownie lub osobiście.

Jak zwykle najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. W tej sprawie służba dyżurna przyjęła 952 zgłoszenia. Przez cały ubiegły tydzień strażnicy wystawili 392 wezwania dla kierowców. W 276 przypadkach na kierujących czekała niespodzianka w postaci blokady założonej na koło, natomiast 37 pojazdów, które utrudniały ruch i zagrażały bezpieczeństwu zostało odholowanych.

Aż 158 razy interweniowano w sprawie zwierząt, a najczęściej zgłoszenia dotyczyły bezpańskich psów, a także kotów wymagających pomocy człowieka i dzików na terenach miejskich zabudowań.

W sprawie wysypisk odpadów komunalnych i niszczenia zieleni interweniowano 121 razy.

Poznaniakom przeszkadzało także zakłócanie porządku publicznego – zgłoszono 126 tego typu zachowania, spośród których najwięcej problemów sprawiały osoby spożywające alkohol.

Mieszkańcy interesowali się również losem innych. Aż 103 zgłoszenia dotyczyły zagrożeń życia lub zdrowia. Najwięcej dotyczyło osób bezdomnych, które spożywały alkohol.

W minionym tygodniu strażnicy doprowadzili również do odholowania 10 wraków i zgłosili odpowiednim służbom 27 awarii technicznych.