W RCKiK brakuje krwi. Potrzebne jest również osocze ozdrowieńców COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaapelowało o oddawanie krwi, z uwagi na bardzo duże braki w zapasach. Poszukiwani są również ci, którzy przeszli COVID-19, ponieważ potrzebne jest ich osocze, które może uratować życie innych zakażonych Sars-CoV-2.

Krew nazywana jest najcenniejszym lekiem i za taki można ją uznać – niejednokrotnie ratuje nie tylko zdrowie, ale i życie, a nie można jej niczym zastąpić. Krwiodawstwo jest altruistycznym gestem, który jest darem dla drugiego człowieka.

Niestety, zdarza się, że krwi dostępnej dla potrzebujących pacjentów jest zbyt mało. Taka sytuacja ma miejsce w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Zgodnie z dzisiejszymi danymi, w RCKiK zapasy krwi na poziomie bardzo niskim dotyczą grup: 0Rh-, 0RH+, A Rh-, A Rh+ oraz B Rh-.

Krew można oddać w RCKiK w Poznaniu, w oddziałach terenowych na terenie Wielkopolski oraz na akcjach wyjazdowych w mobilnych punktach poboru krwi. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej RCKiK.

Krwiodawcą może być osoba pełnoletnia, zdrowa i bez jakichkolwiek objawów infekcji. Osoby chcące oddać krew nie mogą mieć kontaktu na co najmniej 10 dni przed oddaniem krwi z osobą zakażoną wirusem lub objęta kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. W przypadku powrotu z zagranicy należy sprawdzić listę krajów, po powrocie z których obowiązuje karencja w oddawaniu krwi.

Krew nie jest jedynym lekiem, którego brakuje. Okazuje się, że brakuje również osocza ozdrowieńców COVID-19, które jest potrzebne do leczenia osób zakażonych Sars-CoV-2. Osocze z przeciwciałami podawane jest przy leczeniu zakażonych koronawirusem z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze może oddać osoba, która chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową, jest wieku 18-60 lat i nie choruje przewlekle, nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników ani – w przypadku kobiet – nie była w ciąży.

Osocze od ozdrowieńców można oddać wyłącznie w RCKIK w Poznaniu oraz w  Oddziale Terenowym w Lesznie.

Osoba, która jest ozdrowieńcem i chce oddać osocze, przed wizytą w RCKiK musi  skontaktować się z jej pracownikami – po to, by ustalić termin wizyty i omówić sytuację. Można dzwonić pod numer tel.: 61 886 33 54 (w godz.7:30-15:00), lub wysłać mail na adres: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl