Po 19 latach uchwalono nowe przepisy transportu ZTM Poznań. Wpisano m.in. epapierosy i hulajnogi elektryczne

Po 19 latach zmienią się przepisy porządkowe obowiązujące w ramach transportu organizowanego przez ZTM Poznań. Uaktualniono przede wszystkim kwestie przewozów różnych przedmiotów, by dostosować przepisy do obecnych realiów życia codziennego.

Obecnie nadal obowiązują przepisy wprowadzone w kwietniu 2001 roku. Z uwagi na postęp technologiczny, rozwój produktów i stylu życia, konieczne było uaktualnienie wielu z nich. W niektórych przypadkach na podstawie wieloletnich doświadczeń uzupełniono lub doprecyzowano przepisy.

W dokumencie uwzględniono takie kwestie jak m.in. przewóz rowerów czy hulajnóg elektrycznych, a także papierosów elektronicznych.

Zmiany zostały przyjęte przez Radę Miasta Poznania i wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie zmiany zostaną wprowadzone także do Regulaminu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, który również wejdzie w życie 1 stycznia 2021r.

Dzięki temu zasady przewozów będą jasne i przejrzyste dla zainteresowanych.

Wprowadzone zmiany w przepisach porządkowych:

– określono wymiary i ilości przewożonego bagażu podręcznego wraz z listą przedmiotów wyłączonych z tych ograniczeń oraz wprowadzono zakaz przewozu rzeczy w ilościach masowych;

– określono warunki przewozu i graniczne wymiary przewożonych wózków inwalidzkich oraz wprowadzono zakaz przewozu wózków-skuterów;

– określono warunki przewozu wózków dziecięcych i rowerów bez silnika;

– wprowadzono zakaz przewozu pojazdów wyposażonych w silnik, rowerów i hulajnóg współdzielonych, hulajnóg nieskładanych, wózków rowerowych i transportowych;

– dopuszczono przewóz złożonych hulajnóg bez silnika, małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna dziecka, wózków-toreb zakupowych, przewożonych w ręku wrotek, rolek, deskorolek, nartorolek i nart;

– określono warunki przewozu zwierząt, m.in. wprowadzono obowiązek posiadania przez osobę przewożącą psa dokumentu lub identyfikatora potwierdzającego zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, określono także listę zwierząt wyłączonych z przewozu;

– w przypadku psów wprowadzono także zakaz przewozu psów niezaczipowanych lub bez tatuażu oraz obowiązek przewozu psa w kagańcu (za wyjątkiem psów małych
i miniaturowych trzymanych na rękach lub na kolanach), trzymanego na uwięzi przez osobę zdolną do utrzymania psa w miejscu (za wyjątkiem psów małych i miniaturowych trzymanych na rękach);

– psa można przewozić pod warunkiem, że jej osoba go przewożąca posiada torebkę na odchody, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne – także zezwolenie na trzymanie takiego psa;

– konieczność przewozu w kagańcu, na uwięzi i z torebką na odchody nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym (jeżeli pies ma założoną specjalistyczną uprząż, a osoba niepełnosprawna ma właściwy certyfikat psa); 

– określono zasady pierwszeństwa zajmowania homologowanych miejsc wyznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich oraz miejsc w których możliwy jest przewóz wózka dziecięcego lub roweru – wózek inwalidzki ma pierwszeństwo przed wózkiem dziecięcym
i rowerem, wózek dziecięcy ma pierwszeństwo przed rowerem;

Ponadto rozszerzono listę zakazów obowiązujących w pojazdach i na przystankach bądź tylko w pojazdach, jak np.:

– uzupełniono zakaz palenia wyrobów tytoniowych o wyroby nowatorskie, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe (wymienione w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych);

– wprowadzono zakaz wnoszenia i używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy (wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii);

– w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich napojów, z tym, że dopuszczono spożywanie niebarwionej wody niegazowanej w małych plastikowych butelkach z ustnikiem

– w pojazdach podtrzymano zakaz spożywania wszelkich posiłków, z tym że dopuszczono podawanie pokarmu małym dzieciom w butelkach ze smoczkiem lub kubkach z ustnikiem.