Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej zostanie gruntownie przebudowany

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej, nad liniami kolejowymi nr 272 (Kluczbork – Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka).

Zaplanowane prace mają na celu przywrócenie pierwotnej nośności wiaduktu, znaczną poprawę jego stanu technicznego i trwałości, a w związku z tym zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zadania będzie miał maksymalnie 280 dni od podpisania umowy

– Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Konieczna jest wymiana płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej oraz remontem podpór, stworzenie skutecznego systemu odwodnienia oraz umocnienie skarpy. Na jezdni i chodnikach ułożona zostanie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe oraz oświetlenie.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty mogą składać do 19 stycznia.