Trwa przebudowa ul. Mateckiego. Jak przebiegają prace i jak wygląda plac budowy?

Kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, nowy chodnik i nawierzchnia jezdni – takie zmiany czekają ul. Mateckiego, na której trwają rozpoczęte w tym miesiącu prace związane z przebudową. Na razie roboty skupione są na pierwszym z odcinków.

Prace mają poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, pasażerów autobusów miejskich i podmiejskich oraz okolicznych mieszkańców.

Przebudowa rozpoczęła się na początku 2021 roku. Obecnie prace skupione są na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, a także chodnika, na pierwszym z odcinków ulicy. Inwestycję podzielono na etapy, by zapewnić dojazd do posesji i pobliskiego osiedla. Z ruchu wyłączane są kolejne odcinki drogi w kierunku ul. Morasko.

Kierowcy, który jedynie chcą przejechać, a nie dojechać do posesji, kierowani są objazdem do ul. Obornickiej przez ul. Marka z Aviano, Stróżyńskiego i Hulewiczów, a do ul. Morasko – Obornicką, Hulewiczów, Stróżyńskiego i Marka z Aviano.

Po przebudowie ul. Mateckiego będzie posiadała nowy kilkusetmetrowy chodnik, a także kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami do posesji. Przebudowane będą też platformy przystankowe, co poprawi komfort pasażerów. Cała ulica zostanie oświetlona.