Rzeźba Poznańskich Koziołków w nowej lokalizacji!

Rzeźba przedstawiająca trykające się ze sobą koziołki powróciła w rejon placu Kolegiackiego. Od dwóch lat koziołki były w tymczasowej lokalizacji w Parku Chopina z uwagi na prowadzone na placu Kolegiackim prace archeologiczne.

 

Pomnik trykających się koziołków – symbolu Poznania – powstał w 2002 roku. Pomysłodawcą był Juliusz Kubel, natomiast autorem Robert Sobociński. Rzeźba stała zwykle na placu Kolegiackim, jednak z uwagi na przebudowę tego miejsca, została w 2019 roku przeniesiona do Parku Chopina.

Od początku było wiadome, że koziołki nie wrócą do swojej dawnej lokalizacji – w ramach rewaloryzacji placu Kolegiackiego w tym miejscu powstanie „ogród sztuk”, który będzie wypełniony zielenią i ekspozycją związaną z Kolegiatą św. Marii Magdaleny. Miasto chciało jednak, by rzeźba znów znalazła się w tym rejonie.

Dziś oficjalnie przeniesiono ją do nowej lokalizacji – na skwerze u zbiegu ul. Wodnej i placu Kolegiackiego. Stanęła na jednej z kwater po uschniętym drzewie. Jak wyjaśnia Urząd Miasta, zapewni to m.in. ładną scenerię dla symbolu Poznania.

„Nowa lokalizacja rzeźby tworzy nie tylko piękną perspektywę widokową na przestrzeń placu Kolegiackiego, Kolegium Jezuickie i budynek kościoła farnego, ale także jest szansą na ożywienie tego miejsca” – wyjaśnia Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.