Ulica I. Kaczmarka będzie miała nową nawierzchnię

Kostka brukowa pokryje gruntowy odcinek ul. Ignacego Kaczmarka na Podolanach. Będzie też bezpieczniej – na jezdni powstaną progi zwalniające i pojawi się oświetlenie drogowe. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy.

Nowa kostka zostanie położona na odcinku od ul. Omańkowskiej do skrzyżowania z ul. Drwęskiego. Inwestycja poprawi nie tylko wygląd ulicy, ale także bezpieczeństwo jej mieszkańców.

– Zmieni się nie tylko nawierzchnia – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – By zapewnić lepszą widoczność, zaplanowano budowę oświetlenia drogowego. Na jezdni powstaną progi zwalniające, zagospodarowane zostanie też pobocze, co przełoży się na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy.

Remont obejmie również budowę kanału technologicznego. 

“Na liczącym około 200 metrów odcinku ulicy, po którym szczególnie trudno było się poruszać w czasie opadów i roztopów, nawierzchnia z kostki brukowej pojawi się nie tylko na jezdni, lecz również na chodnikach i zjazdach do posesji. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzanie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu będzie miał maksymalnie do 100 dni od zawarcia umowy”

mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty mogą składać do 20 kwietnia.