Wyłączenia wody w rejonie budowanej trasy tramwajowej na Naramowice

Dzisiejszej nocy dla mieszkańców okolicy, w której budowana jest trasa tramwajowa na Naramowice, znów będą występować utrudnienia. Wyłączone zostaną dostawy wody w rejonie ul. Wilczak i Naramowickiej.

 

Przed pandemią większość prac związanych z siecią wodociągową była prowadzona w ciągu dnia. Z uwagi jednak na sytuację epidemiologiczną oraz fakt, że więcej osób przebywa w domach pracując zdalniee i opiekując się dziećmi, zapotrzebowanie na wodę w ciągu dnia jest większe niż wcześniej. W związku z tym, prace Aquanetu wymagające wyłączeń dostaw wody prowadzone są w nocy.

Dzisiaj, od godziny 23:00 do jutra, do godziny 5:00 przerw w dostawach wody mogą spodziewać się mieszkańcy ul. Wilczak nr 4, 4a, 4b oraz ul. Naramowickiej nr od 22 do 38. Godzina włączenia wody jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od postępu robót. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie zapasów wody.