Bezpłatna rehabilitacja dla osób po Covid-19 w Poznaniu

Osoby, które przeszły Covid-19 i wymagają rehabilitacji w związku z powikłaniami po chorobie, mogą korzystać z oferty Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu. Całość jest refundowana z NFZ.

 

Rehabilitacja jest skierowana do osób, które przeszły Covid-19 w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wymagają poprawy sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowe, ogólnej sprawności, a także siły mięśniowej.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia w kierunku Covid-19. Do kwalifikacji potrzebne są wyniki badań:

– RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
– aktualna morfologia, OB, CRP
– EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Co ważne, rehabilitacja jest refundowana przez NFZ, więc pacjenci nie ponoszą dodatkowych kosztów. W placówce przy ul. Mogileńskiej jest dostępnych 20 łóżek. Czas trwania rehabilitacji jest uzależniony od stanu pacjenta i postępów i może wynieść od 2 do 6 tygodni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 873 87 08 lub 61 873 87 18.