Strefa Płatnego Parkowania na Łazarzu – zmiany na ul. Strusia

Ulica Strusia to kolejne miejsce na Łazarzu, które w najbliższym czasie zostanie dostosowane do założeń Strefy Płatnego Parkowania. Prace ruszą w poniedziałek, 21 czerwca.

 

Prace na ul. Strusia polegać będą w głównej mierze na uporządkowaniu parkowania. Obecny ruch w jednym kierunku od ul. Głogowskiej do ul. Granicznej zostanie utrzymany. Nie zmieni się też sposób parkowania po północnej stronie na całej długości ulicy. Wyznaczone zostaną tutaj skośne miejsca postojowe. Po stronie południowej zaparkować można będzie równolegle, ale tylko na odcinku pomiędzy ul. Głogowską, a Małeckiego. Odcinek od ul. Małeckiego do ul. Granicznej zostanie wyłączony z parkowania.

Na ul. Strusia zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy. Skrzyżowania z ul. Małeckiego i Graniczną będą równorzędne (pierwsze z nich już takie jest). Ulica wejdzie ponadto w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Przypominamy jednocześnie o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Granicznej. Od 18 czerwca można poruszać się nią wyłącznie od ul. Łukaszewicza w stronę ul. Kolejowej. W związku z tym z ul. Strusia w Graniczną będzie można skręcić tylko w lewo, w kierunku ul. Kolejowej. Zakaz skrętu w prawo nie obejmie rowerów.

Prace przy wprowadzeniu nowego oznakowania na ul. Strusia powinny rozpocząć się i zakończyć w poniedziałek, 21 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania się korzystnej pogody.

Podczas prac na ul. Strusia obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.