Zmiany na Skwerze Eki z Małeki

Od dziś obowiązują zmiany w organizacji ruchu na skwerze Eki z Małeki, czyli u zbiegu ul. Małeckiego, Łukaszewicza i Granicznej.

 

Dotychczasowe wdrażanie organizacji ruchu i parkowania zgodnie z projektem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) omijało łazarski skwer z charakterystycznym krawatem. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku zmiany zostały wprowadzone na ul. Małeckiego pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ul. Strusia. W ostatnich dniach zmienił się natomiast sposób parkowania i kierunek ruchu na ul. Granicznej. Teraz nowe oznakowanie pojawi się bezpośrednio na samym skwerze.

Skwer Eki z Małeki sąsiaduje z czterema skrzyżowaniami dróg zlokalizowanymi wokół skweru. Taki przebieg dróg, w połączeniu z niewielkimi odległościami pomiędzy skrzyżowaniami niesie ze sobą ważną konsekwencję w postaci ograniczenia parkowania. Postój w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych jest bowiem niedozwolony. W praktyce oznacza to, że wszystkie miejsca postojowe wokół skweru Eki z Małeki zostaną zlikwidowane.

Zmienią się również relacje na jednym ze skrzyżowań otaczających skwer. Dotychczas ruch wokół niego był częściowo jednokierunkowy. Po wdrożeniu jednego kierunku ruchu na ul. Małeckiego i Granicznej tylko wlot od strony ul. Łukaszewicza pozostał dwukierunkowy. Docelowo ul. Łukaszewicza również stanie się (częściowo) jednokierunkowa, z kierunkiem ruchu w stronę skweru. Oznacza to, że na wszystkich jezdniach w rejonie Eki z Małeki, przejazd będzie dopuszczony w jednym kierunku, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, z możliwością wyjazdu albo ul. Małeckiego w stronę rynku Łazarskiego albo ul. Graniczną w stronę ul. Kolejowej. Rowerzyści będą mogli poruszać się ul. Graniczną w stronę ul. Łukaszewicza pasem rowerowym wyznaczonym po zachodniej stronie jezdni. Wszystkie cztery skrzyżowania wokół skweru będą równorzędne.

Prace związane z wykonaniem oznakowania rozpoczynają się dzisiaj i mają potrwać jeden dzień. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania korzystnej pogody.