Kolejna łazarska ulica będzie jednokierunkowa

W piątek, 18 czerwca, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Granicznej. Ma to związek ze Strefą Płatnego Parkowania wprowadzaną na Łazarzu. Odpowiednie oznakowanie będzie wykonywane jutro.

 

Wprowadzane zmiany mają poprawić kwestie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, a także uporządkować kwestie parkowania na tej ulicy.

Zgodnie z projektem, ul. Graniczna stanie się jednokierunkowa na całej długości. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od skrzyżowania z ul. Łukaszewicza w stronę ul. Kolejowej. Dzięki wprowadzeniu jednego kierunku ruchu możliwe będzie zachowanie parkowania ukośnego po wschodniej stronie ulicy. Jednocześnie miejsca parkingowe zostaną odsunięte od linii zabudowy, co zwiększy przestrzeń dostępną dla pieszych. Przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego nie byłoby to możliwe ze względu na zbyt wąską jezdnię ul. Granicznej.

Postój po zachodniej stronie ul. Granicznej będzie odbywać się tak, jak dotąd, czyli na miejscach równoległych. Z parkowania wyłączone zostaną obszary położone w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Poprawi to widoczność, a co za tym idzie, bezpieczeństwo ruchu, szczególnie na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Łukaszewicza, gdzie do tej pory parkująca auta znacznie ją ograniczały.

Skrzyżowanie z ul. Strusia stanie się równorzędne, a cała ul. Graniczna wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Zostanie na niej także wprowadzony kontraruch rowerowy.
Prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ul. Granicznej rozpoczną się i zakończą w piątek, 18 czerwca. Będzie to jednak uzależnione od utrzymania się korzystnej pogody.

Podczas prac na ul. Granicznej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.