Rozpoczęła się budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Inwestycja jest warta niemal 600 mln zł

Rozpoczęła się budowa pierwszego etapu Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który powstanie w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. To inwestycja, o której mówiono od lat, a której realizacja jest możliwa m.in. dzięki przyjęciu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy. Placówka będzie służyć nie tylko mieszkańcom Poznania, ale także całego rejonu.

 

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny powstaje na terenie, który przekazało Miasto Poznań Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu. Budowa to efekt wieloletniej pracy na szczeblu samorządowym i rządowym przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Szpitalny Oddział Ratunkowy) oraz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS).

Pozwoli na przeniesienie do nowoczesnego obiektu działalności Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego oraz Szpitala Klinicznego im. Święcickiego, które obecnie działają w zabytkowych budynkach w różnych rejonach miasta. Przeniesienie ich do jednego obiektu to nie tylko zapewnienie wyższego standardu opieki i pracy, ale także usprawnienie systemu diagnostyki, wykorzystanie potencjału sprzętowego i ludzkiego. W CZSK powstanie również Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centrum Medycyny Ratunkowej. Łącznie placówka będzie dysponowała niemal 900 łóżkami dla pacjentów.

W ramach inwestycji, obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) powstaną nowoczesne centralne bloki operacyjne oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii (50 stanowisk), który będzie wsparciem zarówno dla SOR, centralnych bloków operacyjnych, jak i dla oddziałów szpitalnych: chirurgii, ortopedii, kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, hipertensjologii, neurochirurgii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, endokrynologii, diabetologii oraz urologii.

Na terenie obiektu znajdą się również: oddział chirurgii jednego dnia oraz laboratorium. Przygotowane zostaną nowe, w pełni wyposażone i nowoczesne pracownie: diagnostyki obrazowej, radiologii zabiegowej, jak również laboratorium i apteka szpitalna.

W centrum powstanie także zaplecze dydaktyczne, dzięki któremu możliwe będzie szkolenie kolejnych specjalistów kadry medycznej.

Wszystko to ma zapewnić jak najlepszą i profesjonalną opiekę nad pacjentami nie tylko z Poznania, ale także regionu.

Dla pacjentów przewidziano dwuosobowe sale z przestrzenią dla ich rodzin, co ma podnieść warunki pobytu w placówce.

W rozpoczynającym się pierwszym etapie inwestycji wybudowany zostanie szpital o powierzchni użytkowej ok. 45 tysięcy m2. Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z blokami operacyjnymi powstanie na przełomie lat 2024/2025.

W środę oficjalnie zainaugurowano pierwszy etap inwestycji. Na placu budowy pojawili się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, centralnych oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jak podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wieloletniej współpracy ponad podziałami politycznymi.

Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego jest efektem współpracy ponad podziałami oraz zaangażowania polityków zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Serdecznie za to dziękuję, bo bez tej determinacji budowa tak ważnej placówki dla miasta i regionu nie byłaby możliwa – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Jestem przekonany, że realizacja tej inwestycji przebiegnie sprawnie, a nowoczesny i otwarty na potrzeby pacjentów szpital będzie służył przez lata mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Koszt programu “Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)” to blisko 591 mln zł, z czego ponad 520 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Inwestycja współfinansowana jest też ze środków Unii Europejskiej.