Przejście dla pieszych w rejonie ul. Bolka wyłączone z użytkowania

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, z uwagi na postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice w rejonie ul. Bolka, konieczne było wyłączenie z użytkowania przejścia dla pieszych.

 

Wykonawca rozpoczął budowę torowiska trasy w kierunku ul. Błażeja. Konieczne było wyłączenie fragmentu ulicy z użytkowania, a to oznacza także zamknięcie przejścia dla pieszych.

Piesi chcący przejść między ul. Jasna Rola i ul. Naramowicką powinni przejść drogą wewnętrzną miedzy blokami przy ul. Jasna Rola nr 34 i 36, następnie powstałym ciągiem w miejscu docelowego przejścia w rejonie bloków nr 34B i 36 HJKL. Tam mogą przejść na drugą stronę tzw. ul. Nowej Naramowickiej. Następnie wzdłuż niej można przejść w kierunku ul. Bolka i Nowej Naramowickiej.

Piesi proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.