Poznań upamiętnił pierwszego po zaborach prezydenta miasta

W Poznaniu upamiętniono setną rocznicę śmierci Jarogniewa Drwęskiego, który był pierwszym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prezydentem Poznania, a także inicjatorem wielu ważnych dla historii miasta i regionu działań, których efekty mają wpływ na obecny charakter miasta. W uroczystościach przy grobie wybitnego poznaniaka wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu województwa oraz władz miasta.

 

Był pierwszym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prezydentem Poznania, który przywrócił do miejskiego krajobrazu polskie nazwy na wszystkich placach i ulicach, zainicjował powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, Opery Poznańskiej czy otwarcie Teatru Polskiego i Biblioteki Raczyńskich. Jego projektem były również Targi Krajowe oraz Związek Miast Polskich. Jarogniew Drwęski to wybitny poznaniak, który miał szczególny wpływ na dzieje miasta.

W dniu setnej rocznicy jego śmierci zorganizowano uroczyste obchody upamiętniające jego postać. Rozpoczęły się od mszy świętej, a następnie rozpoczęła się główna część na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Wojciecha, gdzie znajduje się grób pierwszego prezydenta Poznania po 1918 roku.

Hołd oddali mu przedstawiciele władz, służb, a także uczniowie poznańskich szkół i mieszkańcy miasta.

„Prezydent Drwęski został zapamiętany przez kolejne pokolenia poznaniaków przede wszystkim za swoją pracowitość i niezwykłe umiejętności organizacyjne. Jest dla nas także wzorem męża stanu, któremu mimo trudnych warunków, jakie panowały tuż po zaborach, udało się bardzo dużo osiągnąć. W czasie swojej kadencji podjął wysiłki na rzecz spolonizowania administracji i ożywienia narodowej kultury. Powołał Związek Miast Polskich. Dzięki jego staraniom uruchomiono Operę Poznańską, miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Odpowiadał również za Targi Krajowe, które później przerodziły się w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zmarł w 1921 r., po zaledwie dwóch latach sprawowania urzędu” – przypomina prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Postać Drwęskiego upamiętniły także poznańskie środowiska naukowe. W Bazarze Poznańskim oraz Collegium Minus UAM odbyła się dziś konferencja naukowa pt. “Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce”. O byłym prezydencie pamiętano także w Teatrze Poslkim, gdzie wystawiono „Reni”, czyli sztukę w jednym akcie napisaną przez pierwszego po zaborach prezydenta miasta.