Wolontariusze pomagający dzieciom w nauce poszukiwani

Stowarzyszenie Lepszy Świat poszukuje wolontariuszy-korepetytorów, którzy pomogą dzieciom w nauce i nadrabianiu szkolnych zaległości. Chętni będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia w nauczaniu, podniesienia kompetencji komunikacyjnych oraz wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach i webinariach. Otrzymają oni także referencje, w przypadku osób podnoszących swoje kompetencje i/lub poszukujących prac, jak i zaświadczenie dla uczniów lub studentów, którzy realizują wolontariat.

 

Stowarzyszenie Lepszy Świat działa w Poznaniu już od 2005 roku. Pracujący w nim specjaliści z wykształceniem pedagogicznym oraz artystycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych, edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, zajmują się przede wszystkim pomocą społeczną oraz edukacyjną. Stowarzyszenie wspiera różnorodne inicjatywy i angażuje społeczność lokalną do działania. Dotychczas zajmowało się ono m.in. prowadzeniem w latach 2006-2013 Poznańskiego Banku Czasu – systemu wymiany wiedzy i umiejętności, a także działaniami takimi jak: odbudowanie szkoły w nepalskiej wiosce w Bakrang-6 zniszczonej w wyniku trzęsienia ziemi w 2015 roku. Od 2007 roku nieprzerwanie realizuje działania wolontaryjne przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz poznańskimi szkołami.

Pandemia COVID-19 wpłynęła nie tylko na wszystkie dziedziny gospodarki, ale przede wszystkim na edukację. Nauka zdalna pogłębiła nierówności na poszczególnych etapach edukacji. Stowarzyszenie Lepszy Świat wychodzi temu naprzeciw wraz z projektem “Wolontariat w poznańskich rodzinach”, który zakłada pomoc poznańskim rodzinom w zakresie nauki ich dzieci, ale również seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

W obecnej sytuacji rodzice często nie mają czasu bądź możliwości przypilnowania swojego dziecka i nauczania go lub zapewnienia odpowiednich korepetycji. Z tego powodu Stowarzyszenie Lepszy świat wychodzi z inicjatywą i poszukuje wolontariuszy, którzy staną się nie tylko korepetytorami, ale również mentorami podopiecznych programu. Pożądane są osoby kompetentne, potrafiące dzieli się nie tylko wiedzą, ale również pasją. Wsparcie i umiejętność pobudzania do działania są tutaj kluczowe.

Obecnie poszukiwane są osoby, które mogą pomóc z nauczaniem wczesnoszkolnym, w klasach podstawowych z czytaniem i liczeniem, angielskim, matematyką, j. hiszpańskim, fizyką i polskim oraz chemią, fizyką, historią, angielskim i matematyką w szkołach średnich (technikach oraz liceach). Do programu mogą także dołączyć osoby niespecjalizujące się w wyżej wymienionych dziedzinach, ponieważ jak podkreśla Jakub Wrotek ze Stowarzyszenia Lepszy Świat – z czasem znajdą się osoby, wymagające wsparcia w innym zakresie.

Wolontariusze spędzają ok. 1-2h tygodniowo na spotkaniach przez co najmniej 3 miesiące. Ze względu na pandemię COVID-19 działania w ramach projektu odbywają się hybrydowo. Nauczanie dzieci odbywa się w konkretnych poznańskich placówkach, biorących udział w programie.

Zainteresowani udziałem mogą kontaktować się z koordynatorem wolontariatu, Jakubem Wrotkiem: tel. 504 383 181, e-mail: wolontariat@lepszyswiat.org.pl. 
Projekt „Wolontariat w poznańskich rodzinach” jest dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.