Zielone tereny Strzeszyna pod ochroną

Zielony Strzeszyn pozostanie zielony. Miejscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania dla znacznego obszaru Strzeszyna. Dokument nie tylko chroni istniejący klin zieleni, ale także rozszerza obszar, na którym nie będzie możliwa zabudowa, a tym samym wycinka drzew czy likwidacja obecnego terenu skupionego wokół natury.

 

O nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Strzeszyn Północ – część D”, czyli terenu o powierzchni 142,5 ha został przyjęty w związku z apelami okolicznych mieszkańców i rady osiedla, którzy korzystają z terenów zielonych rekreacyjnie i nie chcą kolejnej zabudowy w tym rejonie kosztem natury.

W dokumencie nie tylko potwierdzono dotychczasowe ustalenia w zakresie obszarów wyłączonych z zabudowy, ale także poszerzono je o kolejnych ponad 35 ha.

Jedynym miejscem, w którym dopuszczona może być budowa jest obszar wyznaczony pod sport i rekreację przy istniejących hotelu co umożliwi rozbudowę w przyszłości bazy hotelowo-gastronomicznej.

Przed przekazaniem dokumentu do głosowania przeprowadzono konsultacje społeczne, by mieszkańcy mogli zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami.