Drzewa zamiast betonu – nowa zieleń na ul. Zwierzynieckiej

Ulica Zwierzyniecka, na której prowadzone są prace ma nie tylko stać się bardziej przyjazna rowerzystom poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, ale także zmienia swój wygląd. Przy okazji budowy drogi rowerowej wykonywane są nowe nasadzenia, które zwiększą ilość zieleni w okolicy.

 

Droga rowerowa na ul. Zwierzynieckiej ma zapewnić bezpieczny i komfortowy przejazd rowerzystów łącząc się z dotychczasową infrastrukturą rowerową w okolicy. Prace wykonywane są na odcinku od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej.

Do tej pory wykonawca zrealizować prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego, a obecnie skupia się na pracach drogowych i związanych z instalacjami elektrycznymi.

W ramach inwestycji powstają też nowe chodniki i zatoka autobusowa, a wyspy rozdzielające na jezdni oraz zjazdy są przebudowywane. Docelowo pojawi się też nowa nawierzchnia jezdni na części ul. Zwierzynieckiej.

Obecnie wykonawca układa nową nawierzchnię na chodnikach, jednocześnie tworząc konstrukcję nowej drogi rowerowej.

W kwietniu rozpoczęto także nasadzenia nowej zieleni. Inwestycja była okazją do usunięcia części betonu w okolicy m.in. poprzez „odbetonowanie” dotychczasowego fragmentu szerokiego chodnika, który w praktyce służył głównie jako nieoficjalny parking dla kierowców. Teraz w tym miejscu rosnąć będą drzewa, które pozytywnie wpłyną na mikroklimat w okolicy.

Sadzone są platany wschodnie i ambrowce amerykańskie, które można zauważyć m.in. wzdłuż chodnika i powstającej drogi rowerowej. Łącznie to siedem drzew, do których dołączy również 1200 krzewów i 600 sztuk bylin. Oznacza to, że w ramach inwestycji w okolicy przybędzie ok. 700 metrów kwadratowych powierzchni zagospodarowanej zielenią miejską. Docelowo pojawi się też mała architektura, w tym ławki i kosze na śmieci.