Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele – konkurs dla dzieci

Dzieci z poznańskich przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie plastycznym i poszukać w swoim najbliższym otoczeniu miejsc przyjaznych owadom zapylającym, szczególnie pszczołom i trzmielom. Do udziału w zabawie zaproszeni są także uczniowie i przedszkolaki z Ukrainy.

– Wiosna sprzyja spacerom i długim zabawom na zewnątrz. To świetny moment na wykorzystanie wrodzonej dziecięcej ciekawości i wspólne odkrywanie otaczającej nas, budzącej się do życia przyrody. Ekspedycje można połączyć z twórczością artystyczną – mówi Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP. 

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbywa się pod hasłem “Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”.

– W tym roku zachęcamy do poszukania w najbliższym otoczeniu miejsc przyjaznym owadom zapylającym oraz zastanowienia się, jaką rolę te pożyteczne zwierzęta odgrywają w środowisku i życiu człowieka – tłumaczy Joanna Jajus.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).

Przygotowane prace wraz kartami zgłoszeń należy doręczyć w zaklejonych kopertach z opisem: “Konkurs plastyczny “Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”:

  • osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w holu budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 

lub

  • korespondencyjnie na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 kwietnia 2022 r. W przypadku wysłania przesyłki drogą listowną decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przesłania jej za pośrednictwem kuriera data nadania przesyłki.

– Do udziału w zabawie zapraszamy gorąco także dzieci z Ukrainy, które w ostatnich dniach pojawiły się w poznańskich szkołach i przedszkolach. Dla ułatwienia dokumenty zostały przygotowane również w języku ukraińskim. Być może wykonanie zadania konkursowego będzie dobrą okazją do zawarcia nowych znajomości oraz bliższego poznania swojego otoczenia – zauważa Joanna Jajus.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 23 maja 2022 r. na stronie internetowej Miasta Poznania. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie Poznan.pl, w zakładce Poznań dla pszczół

Konkurs plastyczny pn. “Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele” jest organizowany przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w ramach programu “Poznań dla pszczół”.