Czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Złotowskiej

W środę i czwartek wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Złotowskiej, gdzie powstaje nowa droga rowerowa i chodniki.

 

Na ostatnie dwa dni marca wykonawca zaplanował prace związane z kanalizacją deszczową, które wymagają zmiany w organizacji ruchu. Pas ruchu ul. Złotowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Rezedową zostanie wyłączony z użytkowania na odcinku ok. 20 metrów.

Ruch będzie odbywał się wahadłowo, przy czym w godzinach szczytu będzie sterowany ręcznie. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Użytkownicy drogi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac, zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.