Utrudnienia na ul. św. Marcin: Kolejny fragment ulicy będzie zamknięty dla ruchu kołowego

W związku z przebudową ul. św. Marcin i Al. Marcinkowskiego, realizowaną w ramach Programu Centrum, w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone prace, które wymagają wprowadzenia kolejnych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie.

 

Wykonawca planuje prace związane z nową podbudową pod jezdnię, czyli warstwą konstrukcyjną drogi na odcinku ul. św. Marcin od ul. Ratajczaka do ul. Piekary. W tym czasie fragment ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

Nie będzie możliwości wjazdu na ul. św. Marcin od strony ul. Piekary. Nie będzie także możliwości wjazdu na teren posesji przy ul. św. Marcin 21, 23, 25, 28 oraz 30.

Utrudnienia planowane są od środy do piątku, czyli od 20 do 22 kwietnia.

Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.