Przebudowa ulic w centrum miasta. Od jutra kolejne zmiany w rejonie Okrąglaka

Dzisiejszej nocy rozpoczną się zmiany w organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem prac na ul. 27 Grudnia, Kantaka i skrzyżowaniu ul. św. Marcin z Ratajczaka. Równolegle prowadzone są prace przy ul. Fredry, Gwarnej i Mielżyńskiego.

 

Trwają prace związane z realizacją Projektu Centrum i przebudową okolic węzła przy Okrąglaku. W ramach inwestycji na ul. Gwarnej przebudowywane są torowisko, nawierzchnia jezdni i chodniki, a także sieć uzbrojenia podziemnego. Obecnie prace skupione są na budowie odwodnienia nowego torowiska oraz przebudowie kanalizacji ogólnospławnej.

Na ul. Fredry zdemontowano stare torowisko na odcinku od ul. Gwarnej do Mostu Teatralnego, a nowe będzie bezpieczniejsze, bardziej ciche i nieco trwalsze. Podobne prace wykonywane są na ul. Mielżyńskiego, gdzie dodatkowo wymieniane są instalacje wodno-kanalizacyjne. Po ich zakończeniu dotychczasowa kostka brukowa stanowiąca nawierzchnię jezdni zostanie ponownie ułożona.

Wraz z nadejściem listopada rozpoczynają się prace na kolejnych ulicach. W nocy z 2 na 3 listopada, czyli ze środy na czwartek zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ul. Ratajczaka i św. Marcin, które będzie dostosowane do planowanej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Od czwartku, 3 listopada, nie będzie możliwości skrętu z ul. św. Marcin w prawo w ul. Ratajczaka prowadzącą do ul. Ogrodowej. Możliwe będzie skręcanie w lewo w ul. Ratajczaka prowadząca w kierunku pl. Wolności.

Na ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Taczaka do ul. św. Marcin możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Ruch będzie się odbywał w obu kierunkach, ale na zwężonej jezdni.

Także w czwartek (3 listopada), rozpocznie się montaż ogrodzenia budowlanego na ul. 27 Grudnia. Utrzymany zostanie dojazd do posesji oraz ciągi piesze, ale wraz z postępem prac będą wyznaczane nowe trasy. Wykonawca rozpocznie od demontażu torowiska tramwajowego, które docelowo zostanie przesunięte bardziej na północ.

W połowie listopada rozpoczną się roboty przy sieciach podziemnych w ul. Knataka. Wówczas nie będzie możliwości parkowania na tej ulicy.