“Z natury rzeczy w Poznaniu”, czyli o klinach zieleni na wystawie plenerowej w centrum miasta

Na Wolnym Dziedzińcu przed Urzędem Miasta Poznania można już oglądać wystawę plenerową „Z natury rzeczy w Poznaniu”. Przybliża m.in. pojęcia dotyczące terenów zielonych i roślinności miejskiej, a także konstrukcję przestrzenną miasta w kontekście rozwijania układu zieleni w Poznaniu.

 

Wystawa plenerowa składa się z 27 dużych plansz przygotowanych w ramach współpracy Gabinetu Prezydenta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Wydziału Kultury UMP.

Przybliża teren klinów zieleni w mieście oraz historię ich powstania i znaczenie dla miasta. Dlaczego właśnie kliny? Ponieważ mają one istotne znaczenie dla tworzonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania, w którym jednym z głównych elementów jest dziedzictwo przyrodnicze miasta.

W dokumencie ujęto ochronę systemu klinowo-pierścieniowego, a także lokalnych obszarów zielonych. Zaproponowano także „łączniki”, czyli obszary między parkami, skwerami i klinami zieleni, co dodatkowo wzbogaci „zieloną” strefę Poznania.

Na planszach przedstawiono także biografię prof. Czarneckiego. To urbanista, autor unikalnej w skali europejskiej koncepcji układu klinowo-pierścieniowego, a także m.in. projektu budynku Collegium historicum UAM, kościoła Dominikanów w Poznaniu, Domu Żołnierza przy ul. Ratajczaka w Poznaniu, Kolonii Mieszkaniowej przy ul. Wspólnej oraz Osiedla Tramwajarzy na poznańskich Jeżycach.

Część wystawy poświęcono Warcie i terenom nadawarciańskim.

Plenerowa wystawa na dziedzińcu ma przybliżyć mieszkańcom koncepcję studium, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 6 maja. Dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.