Prace na ul. św. Marcin mają zakończyć się do połowy 2023 roku. Jak wygląda plac budowy?

Wszystkie prace na ul. Św. Marcin zakończą się do połowy 2023 r. Wtedy możliwy będzie powrót regularnych kursów tramwajowych na odcinek między rondem Kaponiera a ul. Podgórną. Pozostałe roboty w centrum potrwają najpóźniej do końca przyszłego roku.

 

Święty Marcin i sąsiednie ulice zmieniają się dzięki realizacji Programu Centrum. Przebudowywane są torowiska tramwajowe wraz z przystankami, jezdnie, chodniki i infrastruktura podziemna, pojawi się także nowa zieleń, w tym wiele drzew.

– Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, z jakimi aktualnie mierzą się mieszkańcy, dlatego w zależności od postępu prac stopniowo udostępniać będziemy przebudowane torowiska, jezdnie i chodniki. Aktualnie tramwaje wykonują manewr zawracania na Al. Marcinkowskiego, a wkrótce pasażerowie będą mogli tu wsiadać i wysiadać. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, dlatego podróżni skorzystają z przystanku, gdy gotowe będą perony i prowadzące do nich chodniki – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace polegające na przebudowie ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Ratajczaka do pl. Wolności są już bardzo zaawansowane. Aktualnie wykonawca koncentruje się na układaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. Najpóźniej w listopadzie zaawansowanie robót pozwoli na to, aby pasażerowie mogli korzystać z przystanku tramwajowego na Al. Marcinkowskiego. Trwają tam jeszcze prace nawierzchniowe na jezdniach i chodnikach, później w tej okolicy będą sadzone drzewa, jednak te prace nie powinny w istotny sposób zakłócić korzystania z przystanków.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zapewnia, że pomimo wystąpienia trudności z dostawą kostki kamiennej z objętej działaniami wojennymi Ukrainy, co miało wpływ na harmonogram inwestycji, wszystkie prace w ramach tego zadania na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Ratajczaka zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Wyjątkiem będzie obszar skrzyżowania Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego, gdzie prace zostaną wykonane równolegle z etapem 2.3 i 2.4 Programu Centrum (rejon pl. Wolności i Okrąglaka) ze względu na koordynację robót z modernizacją płyty Starego Rynku.

Niebawem pracownicy wykonawcy przystąpią do montażu sieci trakcyjnej na ul. Św. Marcin między ul. Ratajczaka a Al. Marcinkowskiego. Uruchomienie regularnych kursów tramwajowych między rondem Kaponiera a ul. Podgórną będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac na ul. Św. Marcin – do połowy 2023 r. Do tego czasu dostosowane do przyszłej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka zostanie skrzyżowanie ul. Św. Marcin i Ratajczaka.

Wiosną przyszłego roku powinna być gotowa również infrastruktura dla tramwajów na skrzyżowaniu ul. Gwarnej i Św. Marcin, a także na całym odcinku ul. Św. Marcin od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego. Gdy postęp prac i możliwości techniczne oraz proceduralne na to pozwolą, udostępniony zostanie przejazd tramwajowy przez ul. Towarową.

Obecnie prace na ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim koncentrują się głównie na budowie torowiska tramwajowego, które jest coraz lepiej widoczne. Trwają przygotowania do montażu wysięgników sieci trakcyjnej, układane są linie zasilające oświetlenie drogowe, a także wykonawca kontynuuje przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Na ul. Fredry i Mielżyńskiego zniknęło już stare, wysłużone torowisko. Tu także pasażerowie będą mogli podróżować nową, wygodną trasą. Zasadnicze prace na tych ulicach powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku, podobnie jak na ul. Gwarnej czy Kantaka, a jesienią 2023 r. realizowane będą jeszcze prace na ulicach objętych Programem Centrum, tzn. 27 Grudnia i pl. Wolności.

Inwestycje w sercu Poznania prowadzone są w ramach Programu Centrum dofinansowanego ze środków unijnych. Najpierw została przebudowana ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a Ratajczaka. Następnie rozpoczęły się prace na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z Al. Marcinkowskiego do pl. Wolności. W listopadzie 2021 r. prace objęły także odcinek ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego wraz z fragmentem ul. Towarowej i skrzyżowaniami z al. Niepodległości oraz ul. Kościuszki. W tym miesiącu ruszyła kolejna odsłona Programu Centrum obejmująca ul. Gwarną, 27 Grudnia, Kantaka, fragment ul. Ratajczaka i południową stronę pl. Wolności, a także remont torowiska w ul. Fredry oraz torowiska i sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego.