Wzrost kosztów remontu Starego Rynku w Poznaniu – przyczyny i skutki dla miasta

Przebudowa Starego Rynku w Poznaniu okazuje się kosztowniejsza niż pierwotnie zakładano. Według doniesień medialnych, pierwotnie remont miał kosztować 54 miliony złotych, ale już w 2021 roku kwota ta wzrosła do 123 milionów. Teraz, na początku 2023 roku, do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano jeszcze wyższą kwotę – aż 140 milionów złotych.

Jak podaje zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, jedną z przyczyn wzrostu kosztów są uwarunkowania techniczne. Podczas remontu wielokrotnie dochodziło do odkrywania elementów sieci elektrycznych i wodociągowych, których nie było na planach. Dodatkowo, robotnicy natrafiali na znaleziska archeologiczne oraz podziemne pomieszczenia, co powodowało opóźnienia i podnosiło koszty inwestycji. W czasie przebudowy do projektu dodano też oświetlenie rynku, co oczywiście także musiało podnieść cenę. Inflacja, wzrost cen materiałów budowlanych oraz ich gorsza dostępność ze względu na pandemię oraz wojnę na Ukrainie również przyczyniły się do wzrostu kosztów.

Niestety, unijne dofinansowanie pozostaje na pierwotnym poziomie, czyli 30 milionów złotych, co oznacza, że resztę miasto musi dołożyć z własnego budżetu. W tym roku poznański budżet jest już wyjątkowo trudny, a dodatkowy wydatek na przebudowę Starego Rynku tylko go pogłębia.

Niepokojące jest też to, że 140 milionów złotych może nie być ostateczną kwotą. Jak zaznacza Mariusz Wiśniewski, ostateczna wartość projektu będzie znana dopiero po zakończeniu prac i podliczeniu wszystkich kosztów. To oznacza, że koszty remontu Starego Rynku w Poznaniu mogą jeszcze wzrosnąć.

Przypomnijmy, że Stary Rynek w Poznaniu to jedno z najważniejszych miejsc turystycznych w mieście. Dlatego przebudowa tego miejsca jest niezwykle ważna dla rozwoju turystyki w Poznaniu. Miejmy nadzieję, że ostateczna kwota remontu nie będzie znacznie wyższa od obecnie szacowanych kosztów, a rynku uda się przyciągnąć jeszcze więcej turystów.