Przebudowa ul. św. Marcin. Na jakim etapie są prace?

Na ul. św. Marcin trwają prace związane z przebudową ulicy w ramach Programu Centrum. Na jakim są etapie i jak wygląda plac budowy?

 

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku jako kolejny etap Programu Centrum, czyli przebudowy centrum Poznania. Prowadzone są na odcinku od ul. Gwarnej do Mostu Uniwersyteckiego, obejmując także przebudowę skrzyżowań z al. Niepodległości, ul. Towarową i Kościuszki.

Obecnie coraz bardziej zaawansowane są roboty ziemne, w ramach których m.in. układane są znacznych rozmiarów rury i kanały. Na fragmencie od ul. Gwarnej do ul. Kościuszki rozpoczęły się prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego i zamontowano tam już pierwsze szyny. Równocześnie prowadzone są prace na ul. Towarowej oraz na fragmencie al. Niepodległości przy budynku Uniwersytetu Ekonomicznego.

Przygotowywana jest także warstwa tzw. podbudowy, na której zamontowane będzie torowisko przed CK Zamek. Wykonawca pracuje także przy budowie konstrukcji jezdni północnej na odcinku między ul. Gwarną i Kościuszki i kontynuuje roboty ziemne m.in. przy przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

Przechodnie mogą zauważyć także prace rozbiórkowe, które niedawno prowadzone były na ul. Towarowej, gdzie zdzierana była warstwa nawierzchni. Docelowo na skrzyżowaniu ul. św. Marcin i Towarowej powstanie infrastruktura umożliwiająca tramwajom skręt w prawo, z ul. Torowej na ul. św. Marcin.

W rejonie inwestycji w dalszym ciągu obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Przejazd jest ograniczony, a do dyspozycji pieszych są wyznaczone ciągi komunikacyjne. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na pierwsze półrocze 2023 roku.