W Poznaniu powstanie kolejny park kieszonkowy

W Poznaniu powstanie kolejny park kieszonkowy. Zgodnie z projektem nowa roślinność i system małej retencji pojawią się na obszarze między ul. Inflancką a Rzeczańską.

 

Niewielki teren na osiedlu Żegrze w rejonie ulic Inflanckiej i Rzeczańskiej obecnie nie jest zagospodarowany. Porośnięty jest roślinnością, która uznawana jest za tzw. przyrodę ruderalną, czyli powstałą na gruzach, ponieważ rozwijała się m.in. na pozostałościach budowlanych.

Zgodnie z projektem na 1152 m2 terenu roślinność ta zostanie uwzględniona w nowym parku kieszonkowym. Planowane jest utworzenie tam układu komunikacyjnego i wykonanie nowych nasadzeń – drzew, krzewów, bylin i traw. Powstanie też tzw. mała retencja, do której wykorzystane będzie ukształtowanie terenu, które sprzyja filtracji wody na tym obszarze.

W projekcie przewidziano też stworzenie łąki kwietnej i domku dla owadów oraz małą architekturę – ławki i kosze na odpady.