PTBS przedstawiło propozycje dla najemców

Podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przedstawiło propozycje dla najemców swojego zasobu. Ma to związek z protestami i sprzeciwami po podwyżkach czynszów, jakie mają zacząć obowiązywać od maja.

 

W piątkowym posiedzeniu Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej udział wzięli nie tylko miejscy radni, ale także lokatorzy zasobu PTBS.

Jak przekazała Agnieszka Szymankiewicz, wiceprezes Zarządu PTBS, choć spółka rozumie, że zmiana stawek czynszu niepokoi mieszkańców, szczególnie, że koszty życia są wyższe niż jeszcze kilka lat temu, ale spółka także musi wywiązywać się z zawartych umów kredytowych, pożyczek i zobowiązań wobec zewnętrznych podmiotów.

„Gdybyśmy wstrzymali zmiany stawek czynszu, nie moglibyśmy spłacać kredytów w pełnej wysokości. W takim przypadku musielibyśmy zwrócić natychmiastowo w całości pożyczone pieniądze, co odbiłoby się również negatywnie na portfelach najemców. Skumulowane w ten sposób koszty, które spółka musiałaby ponieść, w ujęciu wieloletnim i tak musiałyby zostać pokryte wpływami z czynszów. To zaś lokatorzy odczuliby jeszcze bardziej niż obecne zmiany stawek” – mówi Agnieszka Szymankiewicz, wiceprezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W zależności od zasobu, od 1 maja stawki czynszu wzrosną o od 1,71 zł do 10,92 zł za m2. Dziś spółka zaprezentowała rozwiązania, które mają zmniejszyć negatywny wpływ na budżet najemców.

W zakresie programu „Najem z dojściem do własności” spółka zwróciła się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskiem o możliwość zmniejszenia oprocentowania kredytu zaciągniętego pod inwestycje.

Najemcy w ramach tego programu mogą tez liczyć na „Wakacje od zwiększonych odsetek”. Oznacza to, że odsetki wymagane do końca 2023 roku będą rozłożone w stawce czynszu na lata 2023-2026. PTBS zasili ten program kwotą niemal 800 tysięcy złotych. Osoby, które skorzystają z tej opcji będą płacić mniejszą stawkę czynszu w 2024 roku, a w kolejnych latach będzie się nieznacznie zwiększać.

Drugą z propozycji jest przeniesienie do innego programu mieszkaniowego realizowanego przez PTBS „POZnań i zamieszkaj”. Osoby, które zdecydują się z niej skorzystać nie będą musiały przywracać lokalu, w którym aktualnie się znajdują do stanu pierwotnego, a przy rozliczeniu zdawanego lokalu, spółka zwróci kapitał, jaki był spłacony w czynszu. Obecni najemcy mają mieć także priorytet przy kwalifikacji do nowego programu, co pozwoli na płynną zmianę mieszkania.

Z kolei dla lokatorów programu „Mieszkanie dla Seniora” spółka zaprezentuje treść porozumień z mieszkańcami, w których przedstawione będą kwestie związane z korektą stawek dla najemców spełniających kryteria programu. Pierwotnie po majowych zmianach czynsz miał w tym zasobie wzrosnąć z 10,80 zł do 17,47 zł. Dzięki proponowanym rozwiązaniom nowa stawka wyniesie 13,92 zł.

Co przygotowano dla najemców klasycznego programu TBS? Spółka zaproponowała, by wspólnie z mieszkańcami ustalać działania dotyczące remontów i eksploatacji, co pozwoli na skuteczniejsze planowanie kosztów prac.

Jednocześnie przedstawiciele spółki przypomnieli, że w związku z wystąpieniem części lokatorów na drogę sądową, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, prawomocne rozstrzygnięcie na korzyść choć jednego najemcy, będzie oznaczać korektę dla pozostałych najemców danego zasobu (więcej o pozwie pisaliśmy tutaj).

Podczas posiedzenia komisji spółka zaprezentowała też rozwiązania, których celem jest udoskonalenie wymiany informacji między PTBS a lokatorami.

Jeszcze w tym miesiącu, 20 marca uruchomiony zostanie „Dzień dla najemców”, czyli indywidualne spotkania z zarządem, które będą odbywać się w każdy poniedziałek. Na spotkanie można umówić się zarówno pod numerem telefonu 61 850 83 21 lub mailowo, pisząc wiadomość na adres sekretariat@ptbs.pl. Spotkania organizowane będą w godzinach 15:00-17:00 przy ul. Konfederackiej 4.

Jednocześnie spółka planuje uruchomienie linii telefonicznej do zgłaszania usterek. Szczegóły będą przekazane wkrótce. Trwają też prace nad usprawnieniem elektronicznego biura obsługi klienta wraz z udoskonaleniem aplikacji na smartfony iMieszkaniec. Dzięki nowym funkcjonalnościom lokatorzy szybciej będą mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące ich budynków.

Zmieni się również strona internetowa, a na klatkach schodowych regularnie będą wywieszane plakaty z najważniejszymi informacjami na temat zrealizowanych i planowanych remontów.

Zarząd spółki powoła organ konsultacyjny w postaci Rady PTBS, która będzie się składał z przedstawicieli najemców z poszczególnych programów mieszkaniowych. Ma ona pomóc w dialogu między spółką a mieszkańcami.

Miasto Poznań poleciło radzie nadzorczej spółki przeprowadzenie kontroli prawidłowości działania PTBS w obszarze bieżącego utrzymania oraz remontów i modernizacji nieruchomości, w tym wysokości ponoszonych kosztów i ich zasadności.