Będzie remont nawierzchni jezdni na ul. Świt

We wtorek Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie remont nawierzchni jezdni na ul. Świt. Prace obejmą część drogi.

 

Obecnie na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Swoboda nawierzchnia jest mocno zniszczona, co zmniejsza komfort i bezpieczeństwo poruszania się po ulicy. Podjęto decyzję o remoncie, który ma poprawić jej stan.

Zniszczona nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie ułożone będą warstwy: wyrównawcza i ścieralna.

Prace, które rozpoczną się 17 października, podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmie odcinek między ul. Jesienną i Modrą, a drugi od Modrej do ul. Swoboda.

W czasie prowadzonych robót zapewniony będzie dojazd do posesji. Objazdy wyznaczono ulicami: Grochowską i Marcelińską oraz Grochowską i Bukowską.

Roboty bitumiczne mają zakończyć się 24 października.

Prace będą kosztowały 250 tysięcy złotych. Część kosztów, bo 175 tysięcy złotych, zostanie pokrytych ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Grunwald Północ.