Remont fragmentu ul. Promienistej zakończony

Kolejny fragment ul. Promienistej ma nową, równą nawierzchnię. Zakończono prace remontowe i uzyskano odbiór techniczny inwestycji. Nie zapomniano o pieszych, dla których obniżono krawężniki przy przejściu dla pieszych.

 

Pracami remontowymi objęto odcinek od ul. Jawornickiej do ul. Krośnieńskiej. Stara, zniszczona nawierzchnia jezdni została zerwana, a w jej miejsce ułożono nową, która zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

W ramach prac obniżono również krawężniki przy przejściu dla pieszych przy ul. Krośnieńskiej, co ułatwi wchodzenie i schodzenie z chodnika szczególnie osobom mającym problemy z poruszaniem się, z wózkami dziecięcymi oraz osobom starszym.

Wymalowano również nowe oznakowanie poziome, dzięki czemu lepiej widoczne są linie informujące kierowców o rozdziale jezdni, miejscu zatrzymania się czy przejściach dla pieszych.

Podczas realizacji zadania przeprowadzono tez regulację wysokościową wpustów kanalizacyjnych.

W środę odbył się odbiór techniczny po zakończonych pracach remontowych.

Remont kosztował około 200 tysięcy złotych.