“Ktoś mądry wymyślił nawierzchnię mineralną” – radny oburzony stanem alejek w Parku Tysiąclecia. Miasto odpowiada

Czy wyremontowane alejki w Parku Tysiąclecia „sypią się”, a pieniądze zostały wyrzucone w błoto? Miejski radny zwrócił się do władz miasta z interpelacją w sprawie jakości wykonanych prac związanych z wymianą nawierzchni alejek. Co na to urzędnicy?

 

Radny Michał Grześ w interpelacji do prezydenta poddał pod wątpliwość słuszność zastosowania nawierzchni mineralnej w parku na poznańskich Ratajach. Przypomniał, że wcześniejsza, asfaltowa, wytrzymała kilkadziesiąt lat, a nowa już zaczyna się kruszyć.

„Kilka miesięcy temu oddano do użytku Park 1000-lecia po kilkuletnim remoncie. Koszt to ponad 8 mln złotych. Na remont złożyło się Miasto i Państwo. Odpowiedzialność za jego przeprowadzenie spoczęła na Poznańskich Inwestycjach Miejskich. Ktoś „mądry wymyślił nawierzchnię mineralną”.” – wskazał radny

Zdaniem Michała Grzesia, alejki zaczynają wyglądać jak przed remontem, a naprawa ścieżek może nie przynieść spodziewanych efektów.

„Dróżki z tej „nowatorskiej nawierzchni” sypią się (dziury niebezpieczne dla spacerowiczów, olbrzymie pęknięcia.” – dodaje radny w interpelacji

Radny zakończył pismo komentarzem o obawę o wszystkie remonty przeprowadzane w Poznaniu, sugerując, że ich jakość także może być rozczarowująca.

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss. Jak zaznaczył, remont zakończył się w czerwcu 2022 roku, a nie „kilka miesięcy temu”, natomiast koszt wyniósł nieco ponad 5,5 mln złotych, a nie wspomniane przez radnego 8 mln.

Wiceprezydent wyjaśnił, że podczas przeglądu gwarancyjnego, jaki został przeprowadzony po ubiegłorocznym sezonie zimowym, w kwietniu 2023 roku stwierdzono spękania i kruszenie się nawierzchni. W ramach gwarancji wykonawca robót przygotował plan naprawczy obejmujący natryskowe wzmocnienie całej nawierzchni mineralno-żywicznej w parku oraz wymianę nawierzchni na obszarach zakwalifikowanych do naprawy gwarancyjnej o łącznej powierzchni ok. 150 m².

Plan jest już realizowany w ramach gwarancji.

Drugą stwierdzoną kwestią są uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, do jakich doszło prawdopodobnie poprzez poruszanie się po niej pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. W tym przypadku gwarancja nie obejmuje naprawy. Zostanie ona zlecona ze środków Zarządu Zieleni Miejskiej w kwocie ok. 9 tysięcy złotych. Powierzchnia uszkodzeń wynosi ok. 30 metrów kwadratowych.

Odnosząc się do wybory materiału, Bartosz Guss zaznaczył, że kierowano się aspektami przyrodniczymi. Przepuszczalna nawierzchnia umożliwia wchłanianie wód opadowych, dzięki czemu jest bardziej naturalna niż nawierzchnia bitumiczna. Dodał, że to pierwszy przypadek, gdy doszło do takich uszkodzeń.

„Technologia zastosowana podczas remontu układu komunikacyjnego w parku Tysiąclecia od wielu lat jest wykorzystywana na terenach zieleni znajdujących się w zasobach Zarządu Zieleni Miejskiej, np. w parku Drwęskich czy na skwerze Zielone Ogródki im. Z. Zakrzewskiego. Jak dotąd nie stwierdzono występowania podobnych problemów.” – wyjaśnił Bartosz Guss