Dwa budynki hotelowe na obszarze klina zieleni? Pomysł inwestora na zagospodarowanie terenu Dolnej Wildy

Dwa budynki hotelowe dla niemal 600 gości, drogi i parking hotelowy – taki pomysł ma inwestor, który chciałby wybudować obiekt na terenie… klina zieleni w rejonie Dolnej Wildy. Przeciw inwestycji protestuje miejscowa rada osiedla i do tego samego zachęca mieszkańców.

Rada Osiedla Wilda przekazała informację o pomyśle inwestycji hotelowej, jaki pojawił się w kontekście klina zieleni po wschodniej stronie ul. Dolna Wilda. Na odcinku między ul. Łęgi Dębińskie a Wspólną, inwestor planuje wybudowanie dwóch budynków dla aparthotelu, dróg oraz miejsc parkingowych.

W obiekcie miałoby się znaleźć 600 łóżek, co wskazuje na duże obiekty.

Jak zauważają osiedlowi radni, wiązałoby się to z wycinką co najmniej 300 drzew, a to z kolei pozbawianie domów ptaków, które żyją na tym terenie. To oznacza znaczącą ingerencję w ekosystem w okolicy, a także zniszczenie obszarów zielonych w mieście.

Jak to możliwe, że inwestor w ogóle może rozważać taką budowę na obszarze klina zieleni? Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony jest pod usługi sportu i rekreacji z dopuszczeniem funkcji hotelowej. Inwestor planuje więc budowę… małe boiska, o wymiarach 32x20m i to ma być jego „przepustką” do opcji „funkcji hotelowej”.

Działka należy do Miasta, a obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Rada Osiedla zapowiedziała wystosowanie protestu w tej sprawie i do tego samego zachęca mieszkańców.

Decyzja na razie nie zapadła, ale mieszkańców niepokoi samo złożenie wniosku, bo spodziewają się walki inwestora o możliwości realizacji inwestycji. Byłaby to ogromna strata nie tylko dla okolicy, ale i całego miasta.

Wydział Klimatu i Środowiska udostępnił radzie link do raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko złożony przez wnioskodawcę (tutaj). Link będzie aktywny do 30 listopada.

Do 28 listopada można składać wnioski i uwagi w tej sprawie w Wydziale Klimatu i Środowiska. Można to zrobić także mailowo, pod adresem ksr@um.poznan.pl.