Alarm smogowy w Poznaniu. Przekroczony poziom pyłu PM10

W sobotę, 10 lutego, mieszkańcy Poznania zmierzą się z niepokojącym wzrostem poziomu smogu, który nieznacznie przekroczy ustalone normy jakości powietrza. Prognozy wskazują, że stężenie pyłu PM10 w powietrzu osiągnie wartość 61 µg/m³, przekraczając dopuszczalny poziom 50 µg/m³. Chociaż przebywanie na zewnątrz będzie możliwe, władze miasta zalecają ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu oraz powstrzymanie się od spalania paliw stałych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia.

Informacje o jakości powietrza, opublikowane na miejskim portalu “Atmosfera dla Poznania”, alarmują o rosnącym problemie smogu, który dotyka coraz więcej polskich miast. Już kilkanaście minut przed godziną 9 rano, stacje monitorujące jakość powietrza przy ulicach Dąbrowskiego i Szwajcarska odnotowały poziomy 39 µg/m³ i 35 µg/m³ pyłu PM10, sugerując, że zanieczyszczenie powietrza będzie narastać w ciągu dnia.

Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, dzieci oraz osób cierpiących na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Eksperci podkreślają, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do rozwoju lub pogorszenia istniejących problemów zdrowotnych.

W związku z przekroczeniem norm jakości powietrza, mieszkańcy Poznania są zachęcani do monitorowania aktualnych danych o stężeniu pyłu PM10 i dostosowywania do nich swoich codziennych planów. Ponadto, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zaleca się ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz transportu publicznego oraz unikanie palenia w kominkach i piecach na paliwa stałe.