Ostatni dzień zgłaszania kandydatur na radnych do rad osiedli

To już ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń w wyborach do rad osiedli w Poznaniu.

 

Na terenie Poznania funkcjonują 42 jednostki pomocnicze jakimi są rady osiedli. To właśnie one są bezpośrednim łącznikiem między mieszkańcami a władzami miasta.

Rady osiedla są jednostką, z którą m.in. konsultowane są różnego rodzaju projekty, a także która otrzymuje fundusze na realizację projektów na rzecz lokalnych społeczności. To osiedlowi radni często wskazują potrzebne inwestycje na terenie osiedli.

W tym roku poznaniacy wybiorą 672 radnych. Wybory odbędą się 12 maja, ale dziś upływa termin zgłaszania kandydatów. Osiedlowym radnym może zostać osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie osiedla, z którego startuje – musi być wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców, czyli mieć meldunek albo być ujęty w stałym obwodzie głosowania.

Zgłoszenie musi zawierać także podpisy co najmniej 25 osób mieszkających na stałe w danym okręgu wyborczym.

Kandydatury przyjmowane są do dzisiaj, od 8:00 do 19:00 w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (pokój 319).