Młodzi Poznaniacy, wykształceni ale bez pracy

Dane o spadkach zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu oraz o rosnącej specjalizacji tej branży oznaczają, że dla młodych osób z wyższym wykształceniem maleje szansa na znalezienie pracy - ocenili eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Poznań z najniższym bezrobociem w Polsce

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w marcu udało się utrzymać spadek liczby bezrobotnych w Poznaniu i pod koniec miesiąca wynosiła ona 6,6 tysięcy osób, czyli o 300 osób mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,8 tysiąca mniej niż w tym samym czasie rok temu. Stopa bezrobocia w stolicy Wielkopolski wyniosła...

Praca dla młodych? Jest jej coraz więcej

Najniższa stopa bezrobocia w kraju, zwiększająca się liczba ofert pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy, a także konieczność reagowania systemu edukacji na potrzeby pracodawców oraz promocji przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego – to najważniejsze fakty i wnioski, jakie płyną z "Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w...