Segregujmy śmieci!

Segregacja jest jednym ze sposobów zmniejszenia ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, pozwala też na powtórne wykorzystanie np. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych, dzięki czemu zmniejsza się zużycie surowców naturalnych. A co i gdzie należy wrzucać?

PAPIER – pojemnik niebieski. Można do niego wrzucać papier do pisania, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, katalogi,
książki, opakowania tekturowe, kartony i tekturę falistą. Nie należy wrzucać papieru samokopiującego, rachunków, faktur, kalki, zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach, papieru woskowego, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek oraz ubrań.

TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik żółty. Można wrzucać zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, torebki, worki, reklamówki, koszyczki po owocach. Nie należy wrzucać butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD.

SZKŁO KOLOROWE – pojemnik zielony. Można wrzucać butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek). Nie można wrzucać szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów.

SZKŁO BIAŁE – pojemnik biały. Można wrzucać butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek). Nie można szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów.

Do kontenera czy pojemnika na surowce wtórne powiniśmy wrzucać zawsze odkręcone butelki i słoiki, zgniecione zgnieść opakowanie plastikowe i puszki, by zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane starajmy się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowania trudniej przygotować do recyklingu.

Co jednak zrobić z odpadami, które nie pasują do żadnej z tych grup? Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych, czerwonych pojemników. Czasami są one wydzielone z pojemnika na tworzywa sztuczne. Przeterminowane leki powinny trafić do specjalnych pojemników wystawionych w aptekach.

Natomiast odpady problemowe takie jak żelazka, suszarki, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne, filtry olejowe, zaolejone tkaniny i ścierki, odpady wielkogabarytowe można zawieźć na jedno z dwóch poznańskich gratowisk – przy ulicy Wrześińskiej lub 28 Czerwca 1956 – można też wynieść je na miejsce na osiedlu czy w dzielnicy, gdzie można zostawić takie odpady dla mobilnego punktu zbiórki – gratowozu.

Dzięki prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na składowiska odpadów tylko w 2010 roku nie trafiło 44,3 tys. ton makulatury, szkła i tworzyw sztucznych i innych odpadów.